Namazda rükunun bir secdenin iki olmasının sebebi nedir?

   Namaz kılarken her rekatta bir rüku ve iki secde yapmaktayız. Bunun sebebi nedir?
   Kur’an-ı Kerim Allahu Teala tarafından mucize olarak indirilmiş ve İslamın ana kalıpları çizilmiştir. Bu kalıplar içinde nasıl amel edilmesi gerektiğini Peygamberimize bırakmıştır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ibadet şekli bizim de ibadet ederken izleyeceğimiz yol olacaktır.
   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bu ibadet şeklini bazen ilham yoluyla bazen de Cebrail (Aleyhisselam)ın göstermesiyle almıştır. Bu itibarla yapılan her harekete bir mana yüklemeye ihtiyaç yoktur.
   Ancak Peygamber efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur ki: “O iki secde Şeytan’a karşı tavır içindir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/87; Müslim, Mesacid 88, İbn-i Mace, Ebu Davud, Nesai, İbni Hibban)
   Denilmiştir ki; Secdeler Şeytan’a olan muhalefet, ve karşı tavrı onun burnunu sürtecek şekilde ortaya koymak için ikidir. Ona secde etmesi emredildi, o etmedi. Biz onun bu tavrına karşılık iki defa secde ediyoruz.
   Bazı alimler de şöyle yorumlamıştır: secde eden kimse birinci secdeyle topraktan yaratıldığına, ikinci secdeyle de tekrar toprağa döneceğine işaret eder. Nitekim Allahu Teala:
“… Sizi topraktan yarattık, yine sizi ona döndüreceğiz.” (Taha 55) buyurmuştur.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ