İrademiz yok mudur? Mehmet Şevket Eygi

VAKİT namazı ezanı okunuyor. Dört Ehl-i Sünnet mezhebinin fıkhına göre, (yirmi kadar “şer’î özrü” bulunmayan) bütün hür ve mukim erkeklerin farz namazını cemaatle kılması gerekir. Ya camiye giderek, yahut kendi aralarında. Bu konudaki irademiz nerede?
**
Cuma ezanı okunuyor. Dört mezhebin fıkhına göre, ezanla birlikte ticaretin, alış verişin, dünya işlerinin durması, dükkanların işyerlerinin atölyelerin ofislerin kapanması ve Rahman’a ibadet etmek için camiye gidilmesi gerekir. Bu konudaki irademiz nerede?
**
Sekiz yüz öğrencisi olan İmam-Hatip mektebinde namaz vakti gelince ezan okunması ve bütün öğrencilerin idareciler ve öğretmenlerle birlikte cemaatle namaz kılması gerekir. Bu konuda bir irademiz var mıdır?
**
Ayasofya Câmi-i Kebiri hâlâ kapalı. En az beş milyon Müslümanın, siyasî iktidara dilekçe vererek, ulu mâbedin açılmasını istemesi, açmazsanız oy vermeyiz tehdidinde bulunması gerekiyor. Bizde niçin bu irade yok?
**
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bedava Osmanlıca kursları açtı. En az beş milyon vatandaşın bu kurslara kayd olarak Osmanlıca öğrenmesi gerekirdi. Böyle bir irade niçin yok?
**
Latin/Frenk alfabesi devrimi caduc oldu. Müslümanların, yazı hürriyetinden istifade ederek Osmanlıca günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler, kitaplar yayınlamaları gerekirken bu konuda dişe dokunur bir gayret ve faaliyet yok. İsrail Yahudileri kendi İbranî yazılarını, alfabelerini korurken biz Türkiyeli Müslümanlar niçin millî ve dinî Kur’an ve İslam alfabemizi korumuyoruz? Bizde böyle bir irade niçin mevcut değil?
**
Kadın tesettür kıyafeti konusunda bozukluklar sergileniyor. Kur’ana Sünnete Şeriata uygun olmayan şeytanî Süslüman kıyafeti yaygın hale geldi. Bu çarpıklığı düzeltecek irademiz nerededir?
**
Alevî kardeşlerimiz canla başla, dişleriyle tırnaklarıyla Cem evleri için çalışırken, Sünnî çoğunluk İslam medreselerinin tekrar açılması için çalışmıyor. Böyle hayırlı bir iş konusunda bizim yeterli irademiz yok mudur?
**
Ehl-i tasavvuf, sûfiyan-ı kiram, tarikatların tekrar açılması ve Meclis-i Meşayih denetiminde hizmet etmeleri için niçin siyasî iktidara baskı yapmıyor. Biz bu kadar iradesiz miyiz?
**
Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet çatısı altında toplanması konusundaki irademiz var mıdır, yok mudur?
**
Ehl-i sünnet camiası niçin reformcularla, dinde yenilik ve değişim isteyenlerle, İslamın içini boşaltmaya çalışan münafıklarla yeteri kadar mücadele etmiyor, onların sapıklıklarını ve bozukluklarını red, cerh ve ibtal etmiyor. Bu kadar iradesiz miyiz?
**
Ehl-i Sünnet karşıtlarının baş tacı olan şu mâlum adam, İslam Şinasi isimli kitabında “Allah gerçek bir Janus’tur” diyerek, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak Tealayı iki çehreli bir Roma putuna benzetiyor, hem de hakikî sıfatını ekleyerek. Peki Ehl-i Sünnetin buna karşı bir iradesi yok mudur ki, bu adam hâlâ tutuluyor ve gençliğe bir İslam önderi olarak tanıtılabiliyor. Biz bu kadar iradesiz miyiz?
**
Diyanet yayınevlerinde, Allah’ı Roma putuna benzeten adamın kitapları satılıyor. Ümmetin bunu protesto edecek iradesi yok mudur?
Mehmet Şevket Eygi – Milli Gazete

PAYLAŞ