Yağmur ve doğanın tekrar dirilişi

Yüce Allah buyuruyor:
   Allah gökten bir yağmur indirdi ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne (yeniden) hayat verdi. Kuşkusuz bunda (can kulağıyla) dinleyen toplum için bir ibret vardır. (Nahl, 65)
   Allah (c.c.) emir verince ve İsrâfil (a.s.) ikinci defa Sûr’a üfleyince, insanların yeniden dirilip kabirlerinden kalkması ile başlayacak olan gerçek ve kalıcı âhiret hayatı, îmanın gereği gizlilik kapsamında olmakla birlikte,
   Allah’ın (c.c.) gökten bol bol bereketli yağmurlar indirip ölümünden sonra yeryüzüne yeniden hayat vermesi ve ölü topraklardan canlı bitkilerin fışkırması, öğütleri can kulağıyla dinleyip anlayan ve düşünenler için âhiret âlemindeki yeniden dirilişin her yıl tekrarlanan somut örneğidir.
Yüce Allah buyuruyor:
   İşte Allah’ın rahmetinin eserlerine (ibretle bir) bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Hiç kuşkusuz O, ölüleri de diriltecektir. O’nun her şeye gücü yeter. (Rûm, 50)
   Sonbaharda sararıp solan ve ölüp bembeyaz kefene bürünen yeryüzünü, her yıl ilkbaharda şimşeklerin çakması, gök gürlemesi ve havadaki azot gazlarının parçalanıp yağmur suyu ile birlikte toprağa inmesi ile yeniden dirilten ve ölü atomları bitkisel hayata dönüştüren Allah (Celle Celaluhu), Biz müslümanlar kesinlikle inanıyor ve cân-ı gönülden îman ediyoruz ki, ölüleri de yeniden diriltip kabirlerinden kaldıracak ve mahşer yerinde toplayıp sorguya çekecektir. Kuşkusuz Allah (Celle Celaluhu) bunu yapmaya kâdirdir; çünkü O’nun her şeye gücü yeter.
   Havadaki azot gazlarının parçalanması ve yağmur suları ile çözümlenip yeryüzüne inmesi, şimşeklerin çakması gibi yüksek derecede bir enerjiye bağlı olduğu gibi atomları bir arada tutan çekim kuvvetinin koparılıp, parçalanması da ısı, ışık, ses ve sarsıntı gibi çok güçlü bir enerjiye bağlı olduğundan,
   Göklerin, yerin tek egemeni ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celaluhu) emir verince ve İsrâfil (a.s.) o güçlü kutsal nefesi ile Sûr’a üfleyince, tüm evreni kapsayan boyutlarda çok korkunç bir enerji (ısı, ışık, ses ve sarsıntı) ortaya çıkacak ve ölü atomlara dönüşen insanlar yeniden dirilip mahşer yerinde toplanacak.
Yüce Allah buyuruyor:
   (Ey insan!) Görmez misin ki, Allah bulutları (dilediği yöne) sevkeder, sonra onları bir araya getirip üst üste yığar (yoğunlaştırır). İşte görüyorsun ki, yağmur da onların arasından çıkıyor. (Nûr, 43)
   Denizlerdeki suları güneş enerjisi ile buharlaştırıp atmosferde depolayan, dilediği an onları bir araya getirip yoğunlaştıran, dilediği yerlere sevk eden ve dilediği an aralarından bol bol yağmurlar çıkarıp yeryüzüne hayat veren Allah (Celle Celaluhu), Kuşkusuz ölünce çürüyüp toprağa karışan atomlarımızı da dilediği an bir araya getirip gerçek ve kalıcı bedenlerimizi yaratacak ve bizi yeniden diriltip mahşer yerinde toplayacaktır.
Yüce Allah buyuruyor:
   İnsan, (ölünce atomlara dönüşen) kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet onun parmak uçlarını (çizgi izlerini) bile yeniden düzenlemeye kâdiriz. (Kıyâme, 3-4)
www.ihvanlar.net – Ahmet Tomor Hcoaefendi

PAYLAŞ