Beraat gecesi nedir? Beraat kandilinin sırrı nedir?

Yüce Allah buyuruyor:
Ha, Mim. (Her şeyi) açıklayıcı olan Kitab’a andolsun ki, Biz O’nu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz (Kur’an’la insanları) uyarıyoruz. (Takdir edilen) her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir olarak o gecede ayırt edilir. (Duhan – 1 – 4)
 
 Yüce Allah son İlâhi kitab olan Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdiğini bildiriyor. Müfessirlere göre bu mübarek gece, ya Kadir Gecesi ya da Berat Gecesi’dir.

   İslâm’da Mekke, Medine gibi kutsal mekanlar, Ramazan gibi kutsal aylar, Kadir, Berat gibi kutsal geceler ve cuma, arefe gibi kutsal günler vardır ve her birinin farklı özellikleri, farklı anlamları vardır.

   İslâmî aylardan Şaban’ın on beşinci gecesine Berat Gecesi denir. Bu gecenin özelliği, Yüce Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce canlı ve cansız bütün varlıkların kaderini en ince ayrıntılarına kadar takdir etmiş ve bunu Levh-i Mahfûz’a yazdırmıştır.

   İşte her yıl Berat Gecesi’nde ezelde takdir olunan işlerin bir yıllık bölümü Levh-i Mahfûz’dan alınır ve gereği yapılmak üzere görevli meleklere verilir.

   Deprem, sel, su baskını, fırtına, kasırga ve bazı yerlerin batması, helâk olması gibi felâketlerle ilgili bilgiler Hz. Cebrâil’e teslim edilir. Bunları İlâhi irâde doğrultusunda uygulamak onun görevidir. Ana karnındaki yavrulardan, yeraltındaki karıncalara, havada uçuşan kuşlardan denizdeki balıklara ve yeryüzünün egemeni olan insanlardan bitkilere kadar, tüm canlıların bir yıl boyunca yiyip tüketecekleri rızıkları ile ilgili bilgiler Hz. Mîkail’e teslim edilir. Bunları İlâhi irâde doğrultusunda uygulamak onun görevidir.

   Bir yıl içinde kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl öleceği ile ilgili bilgiler de Hz. Azrâil’e teslim edilir. Bunları İlâhi irâde doğrultusunda uygulamak ve eceli gelenin canını almak onun görevidir.

   İnsanların hayâtı, yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye gibi dünyada geçerli olan zaman birimlerine göre değil, solunum sisteminin doğal çalışmasına yani alıp verecekleri nefes sayısına göre takdir edilmiştir. Çağımızda, hastanede yatan hastaların ve uzaydaki astronotların kalp atışları, tansiyonları ve nefes alıp vermeleri, internet ortamında merkezdeki bilgisayarlardan izlendiği gibi, Hz. Azrâil’de Yüce Allah’ın vermiş olduğu kutsal güç ve mânevî yetenekle, yedi kat göklerin ötesindeki makamından ana karnındaki yavrular dâhil bütün insanların nefes alıp vermelerini izler ve takdir edilen nefesini tüketenlerin tatlı canını anında alıp gider.

   Berat, günahlardan arınma ve cehennemden kurtulma demektir. Berat gecesinde gök kapıları açılır ve yeryüzüne rahmet saçılır. Koyunlarının çokluğu darb-ı mesel (örnek) olan Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla müslüman af edilip bağışlanır.
 
 Ancak Allah’a ortak koşanlar (heykellere tapınanlar), annesine, babasına isyan edenler, alkollü içki içenler, uyuşturucu kullananlar, fâiz yiyenler, zina edenler ve ara bozuculuk gibi büyük günahları işleyenler eğer tevbe edip bu günahlardan kopmazlarsa, af kapsamının dışında kalırlar.

   Mânevî atmosferinden yararlanmak ve günah pisliklerinden kurtulup arınmak için Berat Gecesi’nde çok tevbe ve istiğfar edelim. Tevbe, günahlardan kopup Allah’a dönmek ve istiğfar da günahlarımızın bağışlaması için Yüce Rabbimize yalvarmak demektir.

Hatırlatma!
Kadir, Berat, Mirac, Mevlid, Regâib, cuma ve bayram gibi kutsal gecelerde, Berzah (kabir) âlemindeki ruhlar “Ah! Yavrularımdan, torunlarımdan, yakınlarımdan ve din kardeşlerimden bana da bir Fâtiha gelse” diye yolları izler, gelmezse boynunu büker.

   Berzah âlemindeki annelerimizin, babalarımızın ve yakınlarımızın boyunlarını bükmelerini ve mahzun olmalarını istemiyorsak, cuma ve kutsal gecelerde onları hatırlayalım, mânevî hediyeler gönderelim ve onları sevindirelim. Unutmayalım! Yakında biz de aynı yere gideceğiz ve biz de onlar gibi yolları izleyeceğiz.

Ahmet Tomor Hocaefendi – ihvanlar.net

PAYLAŞ