Mustafa Karataş ile uydurma vakti

   Hani derler ya nisan yağmuru denizdeki bazı varlıkların ağzına düşse “inci” olurmuş, yılanın ağzına düşse “zehir” olurmuş diye. Bu söz ne kadar doğru bilim yönünü araştırmadık ama bizim cihetimizden bir hakikate dikkat çekiyor.
   Şeytan sınırlı da olsa kapsamlı bir ilme sahipti. İlim sahibi olması onu Allah’a muti kılmadı. Felsefe yaptı, aklına güvendi. “Ben bilirim” dedi. Ve aklından geçenleri “Hak” olarak gördü, savundu. Halbuki yapması gereken çok basitti. Allah’ın emrine itaat edecekti. Emri tatbik edecekti.
  Bu gün “ben bilirim” diyen ilahiyatçılar da maalesef aynı konuma düşmekteler. Devrinde bütün alimleri aciz bırakmış ve “en büyük imam” sıfatını almış müctehidleri bırakarak azıcık bir bilgiyle, akıllarıyla yorumladıkları karman çorman bir din uyduruyorlar.
MUSTAFA KARATAŞ
   Show Tv’nin “uydurma vakti”nde çıkan Mustafa Karataş da kendisine sorulan sorulara bir mezhebin görüşüyle değil kendi görüşü ile fetva veriyor. Mesela kendisine “hocalar diyorlar ki 90 km’den sonra mahremsiz gidemesin, benim kimsem yok hacca umreye gitmek istiyorum, bu ibadetlerden mahrum mu olayım”
   O da başlıyor derin(!) ilminden deliller çıkartmaya. İki hadis okuyor ve kendi re’yini açıklıyor. “Bu gün yolculuk güvenli olduğu için haccını da yap umreni de yap” diyor.
   Sağda solda bize laf kondurmak maksadıyla kokonalar “biz Mustafa Karataş’ın talebeleriyiz” diye boşuna söylemiyor. Çünkü adam çağın Zekariyya Beyazı olmaya aday. Keyfe göre fetva veriyor.
(MAHREMSİZ SEYAHAT ETMENİN HÜKMÜ)
HADİSÇİYİM DİYE GEÇİNİYOR
   Hadisçiyim diye geçiniyor lakin daha mütevatir hadis nedir, mütevatir hadislerin dindeki yeri nedir bunu bilmiyor. Sonra da çıkıp “ben hadisçiyim, İsa aleyhisselam’ın nuzulü ile ilgili sahih hadis yok” diyor.
   Bu kafaya göre kandil geceleri de uydurma ama kandil gecelerinin “uydurma” olduğunu söylemiyor. Aynı adam her ne hikmetse kandil gecelerinde “program” yapıyor. Neden? Program olsun ki paracıklar dolsun.
   Demek oluyor ki, işine gelince hadis, ayet bile aranmadan kandile inanılıyor, işine gelmeyince mütevatirler bile hadisten sayılmıyor…
   İşte bu adamlar çakma müctehid edasında halkın itikadını mahvettikleri yetmezmiş gibi amellerini de ifsat ediyor.
   Siz uyandığınız gibi yavrularınızı da uyarın. özellikle İlahiyatlarda bu şahıslar çocuklarınıza konferans veriyor. Kendisi koruduğunuz gibi ehlinizi de tehlikelerden koruyun…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ