Pagan Dönme Müşrik Medya

Mehmed Şevket EygiPAGAN Dönme medyası ne yapar?..

Askerler, polisler ölür, onlar bu haberlerin yanında en iğrenç müstehcen yayınları yapar.

Memleket terör yangınlarıyla kavruluyor. Onlar en cıvık, en seviyesiz magazin yapar.

Devletin, vatanın, milletin birliğe ve huzura ihtiyacı var. Onlar fitne ve fesat tohumları saçar.

Futbola verdikleri önemin binde birini bile ciddî eğitim ve kültür meselelerine vermezler, eğitim ve okullar konusunda çareler çözümler araştırmazlar, ilmî analizler yapmazlar.

Dünyada olup bitenler hakkında ciddî inceleme ve araştırma yazıları yayınlamazlar.

Onların gündeminde iç barış meselesi diye bir madde yoktur.

Devletin koruması altında KDV’li yasal seks köleliği yapılmasına hiç itiraz etmezler.

Dünya yıkılsa, kanlar dökülse onlar gurmelikten vaz geçmezler.

Günlük siyasî gazetelerde vajina, penis ve orgazm konularını devamlı olarak işlemekten acayip zevk alırlar.

Türkiye’yi 1930’lu yıllara döndürmeyi isterler. İnançları ve fikirleri yüzünden insanların vahşice asıldığı karanlık ve kanlı yıllar.

Onların, Güney Kore’nin dünya çapında millî ve yerli bir otomobil sanayii var da, Türkiye’nin niçin yok sorusunu bir kere bile sordukları görülmemiştir.

Beyinleri taşlaşmıştır, şu soruyu da sormazlar:

Yahu, bu Japonlar bizimkinden bin kere zor yazılarıyla ilimlerde, teknikte, eğitimde, araştırmada, sanatlarda, kalkınmada ön safta yarışıyorlar da biz niçin onların çok gerisinde nal topluyoruz demezler.

Türkiyenin uluslararası şeffaflık, temizlik, erdem, ahlak notu niçin çok düşük konusunda onların medyasında bir yazı veya program gördünüz mü?

Laiklik olmazsa ne cumhuriyet, ne demokrasi, ne insan hakları olur diye sümük salya feryat ederler ama demokrasinin, hürriyetin, adaletin, insan haklarının beşiği olan İngilterede laiklik olmadığını, din devlet birliği olduğunu, orada hükümdarın aynı zamanda Anglikan kilisesini başı olduğunu hiç gündeme getirmezler.

Müstehcen yayınlarla, seks kışkırtıcılığı ile; taciz ve tecavüz vak’aları arasında illiyet rabıtası olduğunu kabul etmezler. Erkekleri aşırı şekilde tahrik eden bir kadın tecavüze uğrayınca onda hiç kusur ve kabahat bulmazlar.

Kendi ağa ve ata babaları malı götürüp efsanevî servetlere sahip olmuştur ama bunu hiç dile getirmezler.

Pagan, Dönme, müşrik medya Türkiye’nin başındaki en büyük beladır.

Mehmet Şevket Eygi – Milli Gazete

PAYLAŞ