Yaşar Nuri'ye rahmet okuyanlar iyi baksın

   “Sonunu bilemezsiniz” diyenler, “ümmeti Kur’anla buluşturuyor” deyip rahmet okuyanlar bu sapıklıklar ne olacak? İslam’a göre bunlar “kafirlik” sebeplerindendir. Çünkü bir çoğu zarurat-ı diniyyeyi inkardır.
Mehmet Okuyan, Caner Taslaman ve Emre Dorman’ın “Kur’anla buluşturuyor” dediği Yaşar Nuri Öztürk bakın nasıl bir dalalet içindeydi. (Onların istediği din de bu)
Kur’anda İslam kitabında diyor ki:

1- Ebrehe’nin ordusunu helak eden siccin taşları, veba mikroplarıdır. (s. 45)
2- Mirac ruhani bir olaydır. (s. 58
3- Ayın ikiye ayrılma mucizesi, fiili değildir. Resulullah, böyle görüntü meydana getirdi. (s. 90)
4- Kur’anda kadere iman diye bir şey yoktur. (s. 93,95)
5- Davud Peygamber günah işlemiştir. Peygamberler günahtan beri değildir. (s. 101)
6- Kur’anı anlamadan okumak hatim sayılmaz. (s. 102)
7- Yolculukta bakımsız mescitlerde namaz kılmamalı, namazları cem etmelidir. (s. 104)
8- Cennette Allah görülmeyecektir. (s. 108)
9- Hazret-i Peygamber, ümmî değildi. (s. 110,334)
10- Cihazdan dinlemekle hatim olur. (s. 117)
11- Ölüler için Kur’an okunmaz. (s. 118-317)
12- Camilerdeki Muhammed v.s.nin ismi yazılı tablolar tevhid inancına ters düşer. (s. 120)
13- Resulullah, tek bir hadisin bile yazılmasına izin vermemiştir. (s. 127)
14- Hazret-i İbrahimin babası putperest idi. (s. 55)
15- Kur’anın hiçbir âyeti nesh edilmemiştir. (s. 157)
16- İslamiyette tenasüh (reenkarnasyon) vardır. (s. 161,249,257,283,312,320)
17- Kur’ana abdestsiz, gusülsüz el sürülür ve okunur. (s. 162,163,288)
18- Hazret-i Musa, günah işlemiştir. Bir kıbtiyi öldürmüştür. (s. 165)
19- Namazda her millet kendi lisanı ile okuyabilir. (s. 295)
20- Allaha ve ahirete inanan ve barışa yönelik hizmetler sergileyen herkes, ister yahudi, ister hıristiyan olsun cennete girecektir. (s. 367,493,511)
21- Namaz kılarken kıbleye yönelme şartı yoktur. (s. 580)
22- Mezhebi dörtte sınırlamak, İslama yapılabilecek en büyük kötülüktür. (s. 399)
23- Oruç kefareti diye bir şey yoktur. (s. 415)
24- Dinden dönen, mürted olan öldürülmez. (s. 424)
25- Müslüman kadın, kitap ehli kâfirlerle evlenebilir. (s. 425)
26- Kadın hayz halinde, namaz kılar, oruç tutar, Kur’an okur, tavaf eder. (s. 429)
27- Şahitlikte iki kadının bir erkeğe eşitliği yanlıştır. (s. 453,452)
28- Kadınlara da cuma namazı farzdır. Cuma namazı iki rekattır, diğerleri bid’attir. (s. 515)
29- Eskiden, köle kadınlardan ayırt edilmesi için, hür kadınlar örtünürdü. Bugün için böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı için, kadınların örtünmesi farz değildir. (s. 529, 615)
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ