Size bir sır vereceğim kitabındaki saçmalık

   Değerli kardeşlerimiz, her zaman söylediğimiz gibi bir insan dini Peygamberimizden değil de başka noktalardan almaya çalışırsa elbette yolundan sapar. Ve mutlaka inancına bid’at karışır. Yine bir örnekle olayı özetlemeye çalışacağız…
  “Size bir sır vereceğim” adlı kitapta İsa a.s nuzulü saptırması ve hakaret
   İsa aleyhisselam’ın yükseltildiğini ve ineceğini inkar edemez oldular da tevil etmeye başladılar.

   Kitapta hiçbir delile dayanmadan yükseltilenin İsa aleyhisselam’ın sesi ve nuzulünün de bedenen değil “ses” şeklinde olacağı söyleniyor. Bu görüş Resulüllah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözüne muhaliftir.
  Resulüllah efendimiz sahih olarak buyurmuştur ki: “İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]
İsa gelince Deccalı öldürür.” [Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]
    Bu sayılan şeyler sesle değil beden ile olacak şeylerdir.
İSLAM ALİMLERİNE HAKARET
   Dini Peygamberimizden alıp itaat ederek İsa aleyhisselamın nuzulüne Allah Resulünün bildirdiği gibi iman edenlere (özellikle alimlere) hakaret içeren kitap bir de “Resulüllahı anlayamamışsınız” diyor:
   Hiçbir ilmi kaynağa dayanmadan atıp tutuyorlar. Dini oyuncak haline getirmişler haberleri yok.
   Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorlar. İslam alimleri bu dini anlayamadı, yanlış anladı, yanıldı, saptırdı ama bunlar doğrusunu buldu, doğrusunu anladı, doğrusunu çözdü.
   Biz de yedik…
   Bize yutturamazlar da yutacak avam çok maalesef. Bu sebeple kardeşlerimizi de uyarmamız icap eder…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ