Kazası olan sünnet kılamaz mı?

Mevlüt ÖzcanSoru: İsmi lâzım değil bir grubun hocası yayın yaptıkları radyo, TV ve gazeteden “Kaza namazı olanların sünnet namazı kılmalarının câiz olmadığını” sürekli olarak söylüyor. Beş vakit namazların sünnetlerinin bu durumda kılınamayacağı iddia ediliyor. Ben hem bu sünnetlerimi hem de kaza namazlarımı kılıyorum. Bu şekilde yapmamla sünnet namazlarım kabul olmaz mı Tereddüde düştüm. Ne yapayım
Cevap: Kaza namazları olanın vakitlerin sünnet sünnetleriyle kuşluk, evvâbîn, tahiyyatü’l-mescid ve teheccüd gibi adı belli namazları kılması câizdir ve gereklidir de. Hanefi mezhebi âlimlerine göre adı konmamış (otururken, kalkayım Allah rızası için namaz kılayım niyetiyle) nafile namazı kılmak yerine kaza namazı kılmak efdaldir, bu yol tercih edilmelidir.
Kaza namazı olan kişi günlük namazlarını sünnetleriyle beraber kılmalıdır. Ayrıca fırsat buldukça da kaza namazlarını kılmalıdır.
İnsanlar dünyalıklar için bir ömrü kullanıp geçiriyorlar. Kaza namazı kılmak için sünnetleri terk edenler Efendimiz’ in şefaatini hangi yüzle talep edecekler. Biz ümmetine bu davranış hiç yakışmıyor. Yakışanı yapalım…
Şarkı –Türkü dinleyemez miyiz
Soru: Şarkı ve türküler insanın
a- Nefsini galayana getirmiyorsa,
b- Sözlerinde küfür yoksa,
c- Şehvetini hareketlendirmiyorsa câiz deniyor.
Peki, böyle de olsa kadının sesinden bunları erkek dinleyebilir mi Kadın bunları söylemenin karşılığında ücret alıyor; aldığı bu para helâl midir
Cevap: Kadının söylediği şarkı ve türküleri erkeklerin duyması hâlinde bu söyleyene de dinleyene de haram olur. Kadının söylediği şarkı ve türküler karşılığında para alması haramdır. Çünkü haram kazançlar arasında bu da zikredilmiştir.
Haram kazançlar:
• Murdar malların alım-satımı,
• Eğitilmemiş köpek alım-satımı,
• Domuz, maymun alım-satımı,
• Pislik, ölü eti, kan, pis elbise, fare, yılan, akrep, yerdeki haşerât, put alıp satılamaz.
• Zinadan, kadının şarkıcılığından ve ağıt yakmasından, rüşvetten, falcılıktan, sihirbazlıktan, heykelcilikten, faizcilikten, hile ve zulüm yoluyla elde edilen paralar İslâmî ölçülere göre haramdır. (*Buharî: C/2 – 779 *Müslim:C/3 – 1215-1216 * Ebu Davud: C/3 – 279 *Tirmizi: C/3 – 591 * Nesai: C/4 – 53, C/6 – 306 *İbni Mace: C/3 – 732 *Beyhaki: C/6 – 12 )
Mevlüt özcan – Milli Gazete

PAYLAŞ
Etiketler