Caferilik şianın Türkiye temsilciliğidir

   Türkiye Caferi alimler birliği ve bu birliğin başı varmış. Nerede bu alimler çıksınlar meydana. Olmayan alimlerin birliğinin başkanı bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımıyla Caferiliğin Şianın Türkiye temsilciği olduğunu ispat eden Hasan Karabulut EHLİ SÜNNETİ KIŞKIRTMA derdinde provokasyon peşinde.

SUNNİ ALEVİ ÇATIŞMASINI KÖRÜKLEMEK
   Türkiye kahir çoğunluğu Ehli Sünnet bir memleket. Öyle olduğu halde burada Şia propagandası yapmak ve sahabelere sövmek, dil uzatmanın amacı nedir?
   “yıllarca puta tapan kızını gömenden Müslüman alemine lider olmaz” diyerek Hazreti Ömer’e dil uzatan bu adam bilmez mi ki İSLAM kendinden önceki günahları siler, yok eder. Sıbyan çocuklarının bile bildiği bu gerçeği idrak edemeyen şahıs bu ülkede şia propagandası yaparak dış güçlerin istediği kargaşayı çıkartmanın derdinde.
   İran’da Ehli Sünnetin propaganda yapması yasakken ve baskılar altında faaliyet yürütürken şianın sözcüleri ülkemizi karıştırmanın, mezhep çatışması oluşturmanın alt yapısını hazırlamakta.
DEVLET YETKİLİLERİNE DUYRULUR
   Fetö’nün ve dış güçlerin istediği “sunni alevi” çatışmasının alt yapısını Ehli Sünnet olan halkı kışkırtan bu tarz yaklaşımlar hazırlamaktadır.
   Dolayısıyla Şia propagandası yapan, Ehli Sünnet inancına ve sahabelere saldıranlara karşı savcılar harekete geçmeli, kışkırtıcıların provokasyonlarına müsaade edilmemeli.
BİZ DIŞ KAYNAKLI BİR MEZHEBE REDDİYE YAPIYORUZ
   Denilirse ki, “siz de şiaya reddiye yapıyorsunuz” biz de deriz ki, “biz dış kaynaklı bize ait olmayan bir mezhebe reddiye yapıyoruz. Batıl mezheplerini ülkemize sokmalarına, yaymalarına engel olmaya çalışıyoruz”
   Dolayısıyla bu ikisi bir değildir. Nasıl ki İran sunnilerin sesini engelliyorsa biz de ülkemizin ve Müslümanların menfaati için şianın propaganlarının önüne geçmeliyiz.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ