Mustafa İslamoğlu ve Işid'in ortak yönleriMustafa İslamoğlu “Kur’an’dan ne anladığıma bakarım” zihniyetindedir.
Işid gibi Harici örgütler de Kur’an’dan kendi anladıklarına bakıyorlar
Mustafa islamoğlu Kur’an ayetlerini istediği gibi yorumluyor
Işid gibi zihniyetler de Kur’an ayetlerini zahirine bakarak istediği gibi yorumluyor
Mustafa İslamoğlu Kur’anı anlamada Peygamberimizi devre dışı bırakıyor
Işid ve benzeri örgütler de Kur’an’ı yorumlarken Peygamberimizin beyanlarını devre dışı bırakıyor
Mustafa İslamoğlu sonradan ortaya attığı görüşlerle Resulüllah’ın ve ashabın yolundan ayrılıyor
Işid gibi harici örgütler de Peygamberimiz ve ashabının yolundan ayrılarak yeni bir yol icat ediyorlar
Işid gibi zihniyetler kendileri gibi düşünmeyen bütün Müslümanları “tekfir ederek” kafir sayıyor
Mustafa İslamoğlu da bizim yaşadığımız dine uydurulmuş, kendisinin yorumladığı dine indirilen din diyerek kendisi gibi düşünmeyen Müslümanları tekfir etmiş oluyor.

PAYLAŞ