İsmailağa'nın 3 aylık ilim deposu: Dirayet Dergisi


   İsmailağa’nın genç hocalarının gayretleriyle yayın hayatına geçen ve Müslüman gençliğin içine çekilmeye çalışıldığı buhrana set olmayı hedefleyen 3 aylık ilim dergisi Dirayeti hepinize tavsiye ediyoruz.
   Dergiyi alarak ve okuyarak çağdaş fitnelere karşı zihinsel savunma mekanizmanızı geliştirebilir ve bir çok mesele hakkında malumat sahibi olabilir ve camiaya da destek olabilirsiniz.
   Çıkan 3. sayısında 
TARİHSELCİLİĞİN TARİH VE DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA KRONOLOJİK SERÜVENİ
VAHİY, MODERN BİLİMİN VERİLERİYLE TEFSİR EDİLEBİLİR Mİ?
MODERN TEFSİR AKIMININ MISIR EKOLÜ VE USÜL HATALARI – I
ZEMAHŞERÎ, EL-KEŞŞÂF ADLI TEFSİRİ VE TEFSİRİNDE MUTEZİLE MEZHEBİNİ DESTEKLEDİĞİ BİR KISIM KELÂMÎ MESELELERİN TAHLİL
 ve benzeri bir çok önemli mevzu sizlere arz ediliyor…
Şiddetle tavsiye ederiz…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ