İlahiyat ve Başlangıçta Ehli Sünnet Meal, Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, Akaid kitap Tavsiyesi


Kitapları kapak resimleriyle video çalışması yaptık…

İlahiyat Öğrencilerine ve temel eserlerden ne önerirsiniz diyenlere bir kaç kitap tavsiyesi…
AKAİDden
İmam Taftazaninin Şerhul Akaid eserini
Ömer Nesefi Akaidini okuyabiliriz
İLMİHAL olarak
BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ
FIKIHta ise
İbnü’l Emin Muhammed Esad’dan -Fıkıh Usulü
El-Hidaye Tercümesi
Daha kapsamlı bir eser istiyorsak
Delilleriyle Hanefi Fıkhını bizlere sindiren Mebsud eseri önerilir.
MEAL
Mutlaka tefsirli, açıklamalı bir meal okunmalı. Mahmud Efendi’nin Kur’an’ı Mecid meali okunabilir
TEFSİR
Ali Sabuni’nin Esbab-ı Nuzül’ü
Elmalılı Hamdi yazır’ın Tefsiri
Hadislerle Tefsir için İbn-i Kesir Tefsiri
Derin bir tefsir için Fahruddin-i Razi’nin Tefsir-i Kebiri okunabilir
HADİS
Birgivi’nin Hadis usulü eserini
Ahmet Yücel’in Hadis Usulü ve
Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarihi tavsiye ederiz.

PAYLAŞ