Müsteşriklerin/Oryantalistlerin Peygamberimize sara iftirası

   Bu gün mücadele ettiğimiz bir çok sapığın fikir babaları olan oryantalistler ve müsteşrikler Peygamberimizin vahiy alırken yaşadığı alın terlemes, üzerine çöken ağırlık, yüzünün kızarması, sırt üstü yatarak üstünnü örtülmesi, bazen horultu/uğultuya benzer ses duyulmasını sara belirtisi olduğunu iddia eden bu müsteşriklere cevap olarak denilebilir ki:

  • Sara geçiren bir şahıs bu esnada şuurunu kaybeder, etrafında olup bitenden de habersizdir. Peygamberimiz ise şuurunu, idrakini kaybetmemiştir.
  • Sara geçiren kişiyi şiddetli bir titreme alır. Vahiy sırasında titreme olmamıştır
  • Saralı kişi saçmalayabilir. Peygamberimizden böyle bir durum asla vaki olmamıştır.
  • Saranın vücuda verdiği tahribatta dolayı ağrı, bitkinlik hissi oluşur, acı çeker, bir müddet kendine gelemeyebilir. Peygamberimiz ise vahiy aldığı zaman üzerine sekinet iniyordu ve vahyi aldıktan sonra aldığı ayeti hemen tebliğ ediyordu.

   Dün Ebu Cehiller “Sen mutlaka mecnunsun” (Hicr 6) dediler. Bu gün torunları da böyle iddialarla kendilerince güneşi perdeleyecekler.
   Ülkemizdeki bid’at ehli de işte bu zihniyetten ders alıyor maalesef…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ