Kur'an-ı Kerim'in Tanımı

تعريف القرآن الكريم :
هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله علية وسلم المعجز بلفظه ومعناه

والمتعبد بتلاوته المنقول الينا بطريق التواتر و المكتوب فى المصاحف من سورة الفاتحة الى سورة الناس

   Kur’an, Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve sellem)e vahiyle indirilen, tevatürle nakledilen, mushaflarda yazılan, tilavetiyle ibadet edilen, bir suresinin (bile olsa) meydana getirilmesi için meydan okuyan, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren, Allah’ın (Celle Celaluhu) kelamıdır.
   “Hazreti Muhammed’e vahiyle indirilen” ibaresi Kur’an’ın vahiyle sadece Peygamberimize indirildiğini ifade eder. Diğer Peygamberlere indirilen ilahi kitap ve sayfalar bu tarifin dışında kalır.
   “Tilavetiyle ibadet edilen” ifadesiyle Kur’an tercümelerinin, tefsirlerinin, nebevi ve kudsi hadislerin, namazlarda ve ibadet maksadıyla okunmalarının caiz olmadığı anlaşılmaktadır.
 “Bir suresinin (bile olsa)  meydana getirilmesi için meydan okuyan” ifadesiyle diğer semavi kitapları ve sayfaları tarifin dışında bırakmıştır. Çünkü Kur’an muciz (aciz bırakandır) o kitaplar ise değildir.
 “Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren” dir. İçeriği bellidir. Sonradan ilave ve eksiltme yapılamaz.
 “Allah’ın (Celle Celaluhu) kelamıdır” ifadesiyle de insanların, meleklerin ve cinlerin sözleri bu beyanın dışında kalmıştır.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ