Fatiha 5 ayeti tefsirli meali (İyyakenabudü ve iyyakenestein)

 إِيَّاكَ Ancak sana

نَعْبُدُ İbadet eder

وَإِيَّاكَ Ve ancak senden

نَسْتَعِينُ Yardım dileriz

   “(Ey Allah’ım!)ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız. Ey Allah’ım sadece sana ibadet ederiz. Sadece sen­den yardım isteriz. Senden başka hiçkimseye kulluk etmeyiz. Sadece sana boyun eğer, itaat eder ve sadece sana karşı huşu ve tevazu   gösteririz. Ey Rabbimiz! sana itaat etmek ve senin rızanı elde etmek için yalnız senden yardım isteriz. Çünkü her türlü tazim ve hürmete sen layıksın. Bize yardım etme gücüne senden başka kimse sahip değildir”
YARDIM DİLEMEK HAKKINDA
   Bu ayeti delil getirip himmet istemek gibi tasavvufi konulara karşı çıkanlar bilmelidir ki “ancak senden yardım isteriz” ifadesi daha çok arapça mecazi manada kullanılır. Çünkü hakiki manada kullanılsaydı hiçbir meselede Allah’tan başkasından yardım istemek caiz olmayacaktı.
   Mesela düştüğün bir çukurdan çıkmak için herhangi birine “beni kurtar” demek caiz olmayacaktı.
   Halbuki bu caizdir. 
   “(Hazreti Süleyman) Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Hanginiz bana onun tahtını onların bana müslümanlar olarak gelmelerinden evvel getirir.” (Neml 38)
  Süleyman Aleyhisselam, tahtın getirilmesini direk Allah’tan (Celle Celaluhu) istememiş, yanındaki heyetten istemiştir.
MÜMİNİ MÜŞRİKTEN AYIRAN İNCE NOKTA
   Buradaki ince nokta, yardım talep ettiğin zaman “yardım edenin de” aslında Allahu Teala’nın verdiği imkan ve güçle yardım ettiğini bilmektir. İşte Müminle müşriğin ayrıldığı nokta burasıdır.
   Müşrik yardım istediklerinin bizatihi kendilerinin yardım etme (yaratma) gücüne sahip olduğuna inanır.
   Mümin ise yardım istediği veya yardım eden kişinin aracı olduğunu bilir ve (güç, kudret ve imkanı yaratması sebebiyle) asıl yardım edenin Allah (Celle Celaluhu) olduğuna inanır.
   Dolayısıyla hazırda olan veya olmayan bir kişiden yardım istemek caizdir. Aksini iddia etmek cehaletten kaynaklanmaktadır.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ