Yeni site için isim önerileri listesi

   Çağın itikadi hastalıklarına karşı tedavi merkezi olacak yeni sitemiz için maddi bir destek olmasa da hayli bir isim önerisi geldi. Allahu Teala (Celle Celaluhu) hepinizden razı olsun.
 
 
İşte o isim tavsiyeleri
inanctedavimerkezi. com
Birlik. com
Araştir. com
Kalplerin keşfi
Fisebilillah. com
Çağrı. com
münzevibilgi.com
münzeviyat.com
rahledenbilgiler.com
rahlemdennotlar.com
silsileyihuzurnotları.com
huzurbilgisi.com
hayatbilgisi.com
vuslattanbilgi.com
ahdevefa.com
siratilmustakim.com
Tahirikelam.com
derdedeva.com
netbilgi.com
gerceginkapisinda.com
tekgercek.com
hirayolunda.com
haydanhuyagercekler.com
bakibilgiler.com
gercekislambudur.com
Allahyolunda.çöm
takvayolunda.çöm
kitabinortasindan.com
cemaat.com
ehlisunnetvecemaat.com
siratalmustakim.com
sahabeninyolu.com
dostmeclisi.com
derdimizdinimiz.com
Kalplerinfeyzi.com
Kalplerinkesfi.com
El itikadi Ehli sunne.com
Truebelief.com
Lifeofsunneh.com
Abidleryolu.com
Selefinizinde.com
ehlisunnetvelcemaat.com
İttihadıislam.com
dindeaklatakilansupheler.com
dindesuphelereaciklamalar.com
kurtulusagoturenizahlar.com
kurtulusislamda.com
aklatakilansuphelerveizahlari.com
Ehlitahkik.com
Küfredüşenler.com
Gizlişirk.com
Ehlişirk.com
Tağuturet.com
Fırka73.com
Ehlisünnetfırkası.com
Gerçekislam.com
Tağutanlamı.com
Şirksizhayat.com
Cehennemenhli.com
Cennetehli.com
Putperestlik.com
Dünyaveahiret.com
Ehlitevhit.com
Saptırılanlar.com
Gâvurabenzeme.com
Ehligâvur.com
Ehlikâfir.com
Allahyolu.com
Gerçekümmet.com
Gerçekkul.com
Kulolmak.com
Gerçekislam
Dogruyol
Hakyol
Ehlisunnet
Tevhid
İman
İslam
Selefisalihin
Kuranvesunnet
Hakdin
Islamiyet
İtikat
İnancım
Sahih din
Sahih islam
İlimirfan
Ehlisünnetyolu
Sağlam kulp
Sahabeyolu
Müslim
Islamiilimler
Diniilimler
Dinimislam
İlim
Ahiretrehberi
Şirkedüşme.com
Tâğututerk.com
Ölümvarölüm.com
Âhiretyurdu.com
Kabirhayatı.com
Fanidünya.com
Bozukfırkalar.com
Dünyayaaldanma.com
Ölmedendiril.com
Ebedicehennem.com
Yalandünya.com
Âhirzaman.com
Herkeseinanma.com
Şeytanakanma.com
Nefsinekanma.com
Şeytanvenefs.com
Şirkveküfr.com
Riyakarlar.com
İsyankarlar.com
Asikul.com
Kibirlenme.com
Aldananlar.com
Cehennemegidenyol.com
Cennetlikler.com
Uyaneymüslüman.com
Tövbekarlar.com
ilayikelimatullah.com
sadecegercekler.com
Emri bil ma’ruf.com
Firka-i nâciye.com
ehlimüdafa.com
gerceginkalbi.com
irşadıislam.com
İSİM BELİRLENDİ
   Yukarıdaki tavsiyelerin hepsi birinden değerli ve önemliydi. Açıkçası seçmekte zorlanacağımızı düşünürken E-mail yoluyla gelen bazı tavsiyeler üzerinde yapılan istişareler neticesinde isim belli oldu. Ancak isim yukarıda yazılanlardan birisi değil. Onu buraya yazmayı uygun bulmadık.
   Site ismi alan adı alındıktan sonra sebepleriyle sizlere açıklanacak inşaAllah.
   Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.
   Şayet kendi gayretleriyle hizmete namzet kişiler varsa yukarıdaki isimlerden istifade edebilir.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ
Etiketler