İslam medeniyeti ve oryantalistlerin kurmaya çalıştığı sistem

   İslam medeniyeti Kur’an ve Sünnete dayanan, kendi içerisinde Kur’an ve Sünnet ekseninde gelişen, her sürecinde İslami ilimler ile yükselen bir sistem.
   Birileri kalkıyor ve bu medeniyeti beğenmiyor, batıdan gelip İslam’ı yıkmak isteyen oryantalist, müsteşriklerin köksüz, temelsiz, ilimsiz, Peygambersiz, çelişkiler yumağı sistemini kabul ediyor ve insanlara da empoze ediyor.
   Müctehidi beğenmiyor ama İslamı yıkmak için çabalayan oryantaliste hayran oluyor.
   Ömrünü Kur’an’a adamış Müfessir bile hata yapmış oluyor ama kendisi ilimsizce yaptığı yoruma “ayetin gerçek manası” diyebiliyor.
   Bu konuyu yukarıdaki görselle resmetmeye çalıştık…
   İslam medeniyeti Tuba ağacı misali, kökleri yukarda, dalları aşağıda, gölgesinde biz Müslümanlar dinimizi yaşıyoruz.
   Oryantalistlerin sistemi ise soldaki gibi… Köksüz, temelsiz… Yıkılmaya mahkum…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ
Etiketler