Osmanlı Padişahlarının Mürşidleri ve Tarikatı

   Osmanlı’nın tarikatı da vardı, dervişleri de vardı, tekkeleri de vardı. Bölünme yoktu, ayrılık da yoktu, dünyaya da hükmediyordu. neden? Çünkü her yapı ehli Sünnet dairesinde olmak zorundaydı. Demek ki, hak tarikatlar bölmüyor Ehli Sünnetten çıkanlar ümmeti bölüyor…
   İngizlilerin etkisiyle tarikat/tasavvufa dil uzatanlar bu tabloya iyi baksın. Her padişahın arkasında bir Allah dostu var ve 600 küsur yıl cihan devleti olundu.
İşte tam liste:

PAYLAŞ