Ehli Sünnet Diriliş ve Gençlik Hareketi

   Günümüzde tüm İslam aleminin en temel sorunu fitnedir. Müslümanlar arasındaki yüzyıldır süregelen cehalet ve ilimle aradaki köprünün kaldırılması hurafelere kapı aralamış, insanların özünü kaybetmesine sebep olmuş, toplumu dejenere ederek Müslümanlar arasında bir fitne ortamı oluşturmuştur.
   Fitne, beraberinde yaşanan bir çok günümüzün acı hadiselerini getirmiş, insanlar arasında daha büyük tefrikalara ve nifaklara sebebiyet vermiş ve vermeye devam etmektedir.
   Bugün Her bir Müslüman farklı ideolojilere sahip birer birey haline gelmiş Sünnet-i Seniyye ışığında birlik kardeşlik kavramları unutulmuştur. İslam Dünyasındaki çeşitli örgütlenmeler, Ortadoğu’nun bölünmesi, insanlar arasındaki fikir çatışmazlığı ve mezhepsel olarak bir çatı altında toplanamayışın, mezhepsizliğin, bireyselleşen düşüncenin bir ürünüdür.
   Bugün bir kalemin ve sözün bir silahdan daha tehlikeli olduğu aşikardır. On yıllardır dünyanın dört bir yanında genç nesile islam dışı bâtıl fikirlerin empoze edilmesi ve bizlerin islamın bizzat kendisi olan Ehl-i Sünnet kimliğini insanlara tanıtacak bilinci taşıyamamamız, bugün bizi çevreleyen bu küfrün en temel nedenidir.
   Geleceğin inşaasında bir kilometre taşı olan gençlik; geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür; bu köprünün ise adeta onarılması gerekmektedir.
   Diriliş ve Gençlik Hareketi gelecek neslin inşasında en önemli role sahip gençliğe karanlıkta bir ışık olmak ister ve Kuran ve Sünnet çizgisinde bir gençlik teşkilatı oluşturmayı hedefler. Günümüzün ayrıştırıcılığından uzak bir şekilde Diriliş ve Gençlik Hareketi birliğin, kardeşliğin ve ihtilafsız İslam’ın temel akidesi olan Ehli Sünnet vel Cemaat yolunun vurgusunu yapar; gençleri bu şemsiye altında toplar.
   Kısaca, Diriliş ve Gençlik Hareketi, Kuran ve Sünnet çizgisinde faaliyet gösteren bir gençlik hareketi; bir manevi yardım kuruluşudur.
   Sen de bu hizmetin bir parçası olmak istersen linkteki formu doldur bizimle iletişime geç !
GÖNÜLLÜ OL> goo.gl/jyoC2U
Facebook sayfası> Diriliş ve Gençlik Hareketi

PAYLAŞ