Kur'an Müslümanlığı Dinsizliğe Götürüyor

   Son devirde neden ateizm daha rahat zemin buluyor? Çünkü günümüzde hoca kılıklı dinden bahseden şahıslar insanların zihinlerine şüphe tohumları ekiyor. Hadis ve sünneti inkar eden kişi (hiçbir ilmi olmamasına rağmen meale bakarak) Kur’an’ı yorumlamakta kendisini özgür hissediyor.
   İşte içine girdiği bu girdapta çırpındıkça batıyor, çıkması imkansızlaşıyor. Bu sefer Kur’an’ı sorgular hale geliyor. Kıssaları “gerçek olmayan hikaye” olarak görüp bazı sapıkların da iddia ettiği gibi Kur’an’ın Peygamberimizin aklına indiğini, O’nun da kendince ifade ettiğini zırvalıyor. Buradan da Kur’an’ı Peygamberin yazdığına (yani haşa uydurduğuna) kadar gidebiliyor.
   Şöyle bir yorum görünce ne kadar haklı olduğumuzu anladık:
HADİS/SÜNNET İNKARI DİNSİZLİĞE GÖTÜRÜYOR
   Mezheplerin inkarı başı boşluluğa yol açıyor. Hadis/sünnet inkarı Kur’an’a karşı cüretkar olmaya yol açıyor. Bu sebeplerle Kur’an’a (Papa’nın da arzu ettiği gibi) eleştirsel bakan insanların varacağı nokta da işte bu şekilde dinsizlik oluyor.
   Ateizm vs. din dışı dinsiz guruplar maalesef bu zeminden faydalanarak kendilerine taraftar topluyor.
   Yani şuan hadis/sünneti inkar eden, mezhepleri inkar eden, Peygamberi dinde saf dışı yapma gayreti güden, sadece Kur’an yeter diyen, meal yeter diyen, meale bakın dini öğrenin diyen ve bu uğurda mücadele eden insanlar aynı zamanda ATEİZM İÇİN mücadele ediyorlar, aynı zamanda PAPA için mücadele ediyorlar, aynı zamanda YEHOVA ŞAHİTLERİ için mücadele ediyorlar.
ATEİZMLE MÜCADELE(!)
   Bir de bu takımda ateizmle mücadele ettiğini savunup hadis/sünnet inkar edenler var. Bunlar cahil oldukları için hadisleri izah edemiyor, sahihi zayıfından ayırt edemiyorlar. Kısa yoldan “akıl mantık almıyor” diyerek inkar ediyorlar.
   (Bunlar aynı zamanda suçu hadislere atıyorlar. Hem hadise iman etmiyorlar hem ilmini bilmiyorlar sonrada hadislerin ateistlere malzeme olduğundan yakınıp hadislerin ateizme yol açtığını zırvalıyorlar. Halbuki şu son döneme kadar böyle bir şey söz konusu bile değilken nasıl oluyor da hadis/sünnet inkarıyla aynı oranda bir artış gösteriyor ateizm? Ve hadislere iman edenlerin değil inkar edenlerin dinsizliğe gitmesi suçun kimde olduğunu gösteriyor.)
   Boşuna ateizmle mücadele ediyormuş pozlarına girmesinler en büyük hizmeti onlar yapıyorlar.
   Çünkü bu güne kadar Ehli Sünnet itikadı sağlam olup taviz vermeyen hiçbir genç bu akımlara kapılmazken son zamanlarda hadis/sünneti inkar edip daha sonra yine oryantalist kuyrukları hocaların marifetiyle Kur’an’ı sorgular hale gelen gençler ateistlerin tuzaklarına düşüyor.
   Yukarıda dile getirdiğimiz argümanları kullanan prof/hoca geçinen zevatın azıcık imanı varsa ve gerçekten samimi ise bu durumu tekrar gözden geçirip gidişatı bir sorgulamalı. Ve kendisi inkar ediyorsa bile gençlere/kendisini takip edenlere bunu telkin etmemeli.
   Yoksa yoldan çıkan insanların vebali de boyunlarına dolanacaktır.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ