Hadis/sünnet Müctehid/mezheplere düşman olanları deşifre eden konuşma – İhsan Şenocak

   Bu mükemmel konuşmayı mutlaka izleyelim ve paylaşarak insanlara ulaşmasını sağlayalım.

PAYLAŞ