Faiz Haramdır (Faiz hakkında ayet ve Hadisler)

Yüce Allah buyuruyor:

 Fâiz yiyenler (kabirlerinden), ancak şeytan çarpmış (cinnet geçiren) kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların “Alım-satım da fâiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Gerçekte Allah alım-satımı helâl ve fâizi haram kıldı. (Bakara – 275 )

   Fâizi alanlar, verenler, fâizden elde ettikleri gelirleri yiyenler ve çoluk çocuğuna haram yedirenler, kıyâmet günü sanki şeytan çarpmış da cinnet nöbetleri geçiren kimseler gibi dengesiz bir şekilde kabirlerinden kalkacaklar ve düşe kalka sorgulanmak üzere mahşer yerine gidecekler.

Fâiz nedir?

   Vadesi gelince daha fazlasını ödeme koşulu ile ödünç vermeye (kredi açmaya) fâiz denir. Kapitalizmin dolaylı bir sömürü aracı olan fâiz sistemi, yatırımı önlediği, enflasyonu körüklediği, ekonomik dengeleri bozduğu ve insanları iflasa, bunalıma sürüklediği için hak dinlerin hepsinde yasaklanmış ve haram kılınmıştır.
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Fâizi alana, verene, kâtibine (yazışma işlemini yapana) ve şâhidine Allah lânet eder. (Taberânî)

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anhü diyor ki:
Allah’ın Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fâizi alana da, verene de lânet etti. (Müslim)

 Fâizi alana, verene, kâtipliğini (yazı işlemini yapana) ve şâhitlerine (kefillerine) Allah’ın ve Peygamberimizin lânet ettiğini düşünmek bile insanın tüylerini ürpertirken, Çağın korkunç vebası olan fâiz bataklığına başlarını sokup devekuşu gibi gerçeklere karşı gözlerini kapayanlara, Allah hidâyet etsin demekten başka elimizden ne gelir ki!
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, fâiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Açıkça (fâiz) yemeyenlere bile (dolaylı yollarla) tozu bulaşacak. (Ebû Dâvûd – İbni Mâce – Hâkim)

   Fâiz sistemi, alkol, kumar, fuhuş gibi İslâm dışı yaşantıların, aşırı savurganlığın ve kapitalist yönetimlerin egemen olduğu ülkelerde daha yaygındır. Ne yazık ki, kıyâmete yakın daha da yaygınlaşacak ve açıkça fâiz yemeyenlere bile kredi ve kredi kartı adı altında fâizin tozu bulaşacak.

Fâizin sonu nedir?

Allah buyuruyor:
Allah fâizi mahveder, sadakaları (verilen malları) bereketlendirir. (Bakara- 276 )

  Fâiz, zevkle yenilen zehirli bala benzer. Zehir etkisini göstermeye başlayınca “ah! Keşke yemeseydim” derler ama iş işten geçmiş ve geç kalmış olabilirler.

  Kredi adı altında fâizle para alanlar, çek, senet ve kredi kartına bulaşanlar, önceleri sevinirler ve kendilerini açıkgöz zannederler ancak iflas edip mallarına, mülklerine haciz gelince ve sinir krizleri geçirip bunalıma girince,“ah! Keşke fâize bulaşmasaydım” derler ama iş işten geçmiş ve geç kalmış olabilirler.

   Âyet-i kerimede “Allah fâizi mahveder” buyurulduğu ve Allah’ın vaadi hak olduğu için mal, mülk sahibi olma ya da daha fazla kazanma hırsı ile fâize bulaşanlar eninde sonunda mutlaka iflas eder, bunalıma girer ve ellerindeki malları da gider. 
İlâhi ültimatom!

Yüce Allah buyuruyor:
   Ey îman edenler! Allah’tan korkun (emrine itaat edin). Eğer gerçekten (Allah’a) inanıyorsanız fâizden arta kalanı terk edin (fâizden sıyrılın). Eğer (böyle) yapmazsanız, Allah ve Resûlü ile savaş halinde olduğunuzu bilin! (Bakara – 278 – 279 )

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   Fâiz (günah açısından) yetmiş üç derecedir. En hafif olanı, bir kimsenin annesi ile nikâh (zina) etmesi gibidir. (Hâkim – Beyhâki)

   Bu âyet-i kerime ve hadîs-i şerîf karşısında gerçekten Allah’a inananların, Allah korkusu ile kalplerinin tir tir titremesi ve derhal fâiz bataklığından çıkmaları gerekir. Aksi halde ölüm meleği aniden karşılarına dikilince, Allah ve Resûlü ile savaş halinde ve lânetlenmiş olarak âhiret âlemine göçüp giderler ve orada cezalarını çekerler.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ