İnternette Dolaşan Cinci Rukyeci Medyum Sayiklere Dikkat

   Her işte olduğu gibi Cin işlerinde de ortalık istismarcılara kaldı.

   Mesela tarikat konusunda bir otorite olmadığı için sahte şeyh ve batıl tarikatlar milletin imanını çalmak için cirit atıyor.

   Aynı şekilde hacamat ve cin hastalıkları alanı da sahipsiz olduğu için bu konularda da istismar çok oluyor.

BU İŞ NASIL OLUR?

   Bu iş ehlinden öğrenerek tabiri caiz ise “el alarak” yapılır. El veren şahıs verdiği kişiyi de ölçer tartar bu işe ehil ise verir yoksa vermez. Bu iş gösteriş için değil Allah rızası için yapılır (alınan ücret buna mani değildir).

   Yapan kişi Allah’ın hudutlarını gözetir. Bir kadın tedavi için geldiği zaman onunla yalnız bir odada kalmaz. Ya kadının bir mahremi olur ya da tedavi uygulayacak adamın karısı hazır bulunur. Veya kapı açık bulunur.

   Adam kesinlikle yabancı bir kadına el sürmez. Bir müdahale olacaksa bunu kadının mahremi veya başka bir kadın yapar.

EHLİ DEĞİL, TAKVA DEĞİL…

   Cin meselesinde de ehil olmayanlar, Allah’tan korkmayanlar özellikle Youtube kanalında “cin çıkartma” gösterileri yaparak insanların gözünü boyayarak ilgi çekiyor ve teveccüh topluyorlar.

    Ehil olmadıkları dillerinin dahi ayetlere dönmediğinden, Allah’tan korkmadıkları da muamelelerinden belli oluyor.

   Resimde de gördüğünüz üzere adam, dekolteli kadının dibine gelip elleriyle de istediği gibi istediği yerini tutup elliyor.

TACİZ, TECAVÜZ…

   Allah’ın hudutlarını çiğneyen bu gibi insanlardan yardım beklemek büyük bir hatadır. Bu gün eller yarın “soyun da daha rahat çıkaralım şu cini” der. Veya bunun böyle bir niyeti yoksa bile diğerinin olabilir. Veya sırf böyle bir şey için tezgah kurabilir. Ki bunun örneklerini geçmişte görmüşüzdür.

   Olan ve olacak ahlaksızlığın hesabını kim soracak?

DAHA KÖTÜ OLURSUNUZ?

   İşinin ehli olmayan, Allah korkusu olmayan, Allah’ın hudutlarını çiğneyen, sağdan soldan öğrenip deneme yoluyla bu işlere girişen insanların yaptığı işlemden hayır gelmez. Bilakis en başta iyi oluyor gibi görünse de daha kötü olacaktır.

   Bunun da misallerini görmüşüzdür.

   Dolayısıyla uyarıyoruz!

   Allah’ın hudutlarını çiğneyenler, bu işin ehli olmayan sahte videoalarla şişirilmiş çakma cincilerden uzak durunuz.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ