Vahyi Gayri Metluvv – Kur’an dışında Vahiy vardır

  Birileri hadisleri inkar etmek adına nasıl çıldırıyor bir görseniz.. Kur’an dışında vahiy olamaz diye bağırıp duruyor ve sosyal medyayı meşgul ediyorlar.

   İşte onları susturacak Kur’an’ı Kerimden çok açık bir delil.

   Sahabeler bile günlük hayatlarında bazen “Ya Resulallah bunu Allah mı emrediyor” diye sorardı. Yani illaki bir Kur’an’a yazılması gereken bir ayet olup olmaması gerekmiyordu. Özellikle Hz. Ömerin içtihadına yol açan onlarca husus var. Ve bu durum sahabeler açısında çok olağandı.

   1400 küsur yıl sonra ortaya çıkan şarlatanlar ise inkar ediyorlar.

   ŞANLIURFA Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Murat PADAK bu konuda çok açık bir delile işaret ediyor:

   Konu: Kuran dışında Allah teâlâ peygamber ile konuşmuş mu? Vahyi gayri metluvv var mıdır?

   Vahyi gayri metluvv’u günümüzde bir çok İlahiyatçı ya da İlahiyatçı geçinen kimseler kabul etmez. Onlara göre Kuran Allah kelamıdır. Allah bütün konuştuklarını Kuran ile korumuştur. Buna Vahyi metluvv denir. Sünnet olarak tabir edilen Vahyi gayri metluvv ise kabul edilmez. Sünnet tamamen beşer ürünüdür. Vb.

   Şimdi Tahrim Sûresi 3. Âyette geçen konuşma üzerinden konuya bakalım. Hazreti peygamber ile eşi Aişe ve Hafsa arasında bir olay gerçekleşir. Hazreti Aişe ve Hafsa kendi aralarında bir şeyler konuşurlar. Bu konuşma ikisinin arasında gerçekleştiği için üçüncü şahıslar bunu bilmezler. Tabii olarak da peygamber efendimiz de bilmez. Ama Allah Teala onların konuştuklarını Peygamber efendimize anlatır. Buraya kadar normal.

   Ama asıl ve kritik soru şu: Allah teâlânın peygamber efendimiz ile olan konuşması nerede? Kuran’da mı? Elbette hayır! Peki nerede? Zira âyette diyor ki: Bana sizin kendi aranızdaki gizli konuşmayı Allah söyledi. Demek ki Allah teâlâ peygamber efendimiz ile konuşmuş ve bu konuşma Kuran’da yer almıyor. Yani Kuran, Kuran’da olmayan bir konuşmanın varlığından bahsediyor.

Peki bunun bize ne faydası var? 
   Allah teâlânın Kuran dışında peygamber ile konuşmadığını iddia edenlere karşı büyük bir cevap vardır. Sünnet bir yönüyle beşeri olsa da Vahyi gayri metluvv olan kısmı da vardır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ