Mustafa İslamoğlu Peygamberimize müşriklerin dili ile sesleniyor

  Hudeybiye Antlaşmasında Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Ali’ye şöyle yazmasını emretti:

“Bu, Allah Resul’ü Muhammed’in, Süheyl bin Amr’la üzerinde anlaşmaya varıp sulh oldukları, icabının taraflarca yerine getirilmesi kararlaştırılıp imzaladığı maddelerdir.”

Kureyş heyetinin müşrik başkanı Süheyl yine itiraz etti,

“Vallahi, biz senin gerçekten Allah’ın Resûlü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Beytullahı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık.” dedi.

Peygamber Efendimiz, “Peki nasıl yazalım?” buyurdu.

Müşrik heyetin başkanı Süheyl, “Abdulalh’ın oğlu Muhammed diye yaz.” dedi.

MÜŞRİKLERİN DİLİNİ KULLANAN SAYGISIZ

   Adamlar artık saygısızlıkta müşriklerin dilini kullanmaya kadar vardı.

   “ne var bunda, Peygamberimizin beşeri yönünü söylemiş” diyecek aynı kafa yapısında insanlar çıkabilir. Biz de diyoruz ki, O yüce Peygamber Bülent Arınç’tan daha mı aşağı ki Bülent Arınç’a saygı ifadeleri kullanıp yağ yakan adam Peygamberimizi saygısızca ağzına alıyor?

PAYLAŞ