Bugünkü Kötülüklerin ve Krizlerin Ana Sebebi Eğitim Sistemi ve Okullar

EĞİTİM sistemi ve okulları iyi olmayan bir ülkenin siyaseti de iyi olmaz…  Eğitim ve okullar kötü olacak, siyaset iyi olacak, böyle bir şey düşünülemez… Bugünkü siyasî, sosyal, kültürel durum neticedir, bunun sebebi ise eğitimdir.

İnternetten bir İmam-Hatip okulunun sitesini indiriniz, en yukarıda M. Kemal Paşa’nın resmini görürsünüz.

Türkiye’nin bugünkü durumunun ana sebebi Kemalist eğitim sistemidir.

Tevhidî İslamî bir eğitim sistemi ve bunun  okulları olsaydı, manzara böyle olmayacaktı.

Millî kimliğinin ana faktörünün İslam olduğu bir ülkenin çocuklarına ve genç nesillerine doğru dürüst din eğitimi verilmezse netice böyle olur.

Sadece din eğitimi yeterli olmaz. Doğru dürüst, olması gereken şekilde,  dört başı mâmur bir din eğitimi olmalıdır.

Türkiye’de gerçek din ve ahlak eğitimi verilmiş olsaydı, ahlaksızlık bu kadar yaygın yoğun ve etkili olabilir miydi?
Her zaman söyler ve yazarım, bizim eğitim sistemimiz ne doğru dürüst bilgi ve kültür kazandırıyor, ne de  güçlü bir ahlak ve karakter terbiyesi verebiliyor.

Durum o kadar bozuldu ki, şu anda İslam mektepleri açılmasına izin verilse ve Müslümanlar böyle okullar açsalar bile yüksek seviyede eğitim verilmesi mümkün olmaz. Okul binadan, dershanelerden, sıralardan, kara tahtadan ibaret değildir.  İdarecilerin ve öğretmenlerin çok kaliteli olmadığı, öğrencilerin çok istidatlı olmadığı bir okula Din Mektebi tabelası asmakla o okul gerçek din mektebi olmaz.

İnternetten bakın, İngiltere’deki Eton Koleji’nin  öğrencileri okul içinde frakla geziyor. 1440’tan bu yana o okula bir tek kız talebe alınmamıştır. Kızlar okumasın, kızlar için vasıflı okullar açılmasın demiyorum, bendeniz karma eğitime karşıyım.

Hani “Muallimler, ülkeye bakınız,  eserinizi görünüz” mealinde  bir laf vardır…

Öğretmenlerin hepsini suçlamak istemem ama Türkiye’nin bugünkü durumunun, bugünkü manzarasının, ideolojik Kemalist eğitim sisteminin eseri olduğunu söylemekten bıkmam ve geri kalmam.

Ülkemizde siyaset çok kirlenmiştir.  Sebebi eğitim ve okullardır.

Ahlaksızlık yaygın hale gelmiştir. Sebebi kötü eğitimdir.

Ehliyetsizlik ve liyakatsizlik, emanetlere hıyanet, rüşvet, haram yeme, devlet ve belediye bütçelerinin hortumlanması… Hep kötü eğitimden, hep kötü okullardan…

İsveç’te Norveç’te Finlandiya’da Avusturya’da İsviçre’de  Singapur’da bizdeki kadar  hırsızlık ve yolsuzluk var mıdır?  Yoktur, çünkü onların kendilerine göre güçlü bir eğitim sistemi, güçlü okulları, oralardan yetişip hayata atılan güçlü insanları vardır.

Bir ülkenin uluslararası ahlak fazilet temizlik şeffaflık notu 10 üzerinden 5 ise, bunun sebebi okulları ve eğitim sistemidir.

Bugünkü kötülüklerden, pisliklerden, emanetlere edilen hıyanetlerden, haram yemenin yaygın hale gelmesinden, fuhuştan, bin çeşit azgınlıktan, fitne ve fesattan kurtulmak istiyorsak gerçek İslam Mektepleri açmak zorundayız.

Başka kurtuluş, ıslah yoktur.

Nasıl okullar?.. Dünyanın önde gelen on beş okulunun listesini alacağız, onlar hakkında derin araştırmalar yapacağız ve onlara benzer, bizim İslamî kimlik ve kültürümüze uygun güçlü okullar açacağız.

Bu okullardan Ömer b. Abdülaziz’ler, Salahaddin’ler, Şamil’ler, Emîr Abdülkadir’ler, Gazalî’ler, Barbaroslar, Mimar Sinan’lar yetişecek;  bu ülkeye, bu halka, bu devlete lafla, edebiyatla değil, gerçekten hizmet edecek.

Hizmete başlarken bir ceketleri varsa, bitirirken yine bir, fakat eskimiş bir ceketle ayrılacaklar.

Biz Türkiye Müslümanları İslamî eğitime, İslam mekteplerine önem vermediğimiz, onları gündemimize  koymadığımız,  hayata geçirmediğimiz için  bocalayıp duruyoruz. Bugünkü kafa ile daha çok bocalarız.

Her şeyi biz yaparız, biz biliriz, biz beceririz diyenlere: Haydi İngiltere’deki Eton College’e benzeyen kaliteli bir İslam Mektebi açsanıza…

PAYLAŞ