Ankara İlahiyat ekibinin İmam Maturidi istismarına Prof. Orhan Çeker’den tepki

   Bildiğiniz gibi İslma’ı temelden yıkma amacıyla yapılan Ankara İlahiyat ekibi İmam Maturidi’yi istismar ederek milli bir din projesini hayata geçirmeye çalışıyor. İdeolojilerini İmam Maturidi’ye (Rahmetullahi aleyh) söyletmeye çalışıyorlar.

    Bu teşebbüslerin tehlikesine dikkat çeken Orhan Çeker Hocaefendi de meseleyi başka bir ciheti ile ele alıyor:

    Evvel hiç yoğ idi bir nevzuhur rivayet daha çıktı: MATÜRİDİLİK. Ne masum görünümlü kuzu postu giymiş kurt. Meğer İmam Matüridi rahmetullahi aleyh akıl ile tüm İslâmî hükümlerin ortadan kaldırılabileceğini söylüyormuş da İslam uleması bunu bilmiyormuş. İşte size masum bir isim üzerinden İslâm’ı bozmak için yeni bir şeytanlık.

   Hanefiler umumiyetle imanî konularda Matüridi’dir. Şafiîler ise merhum imam EŞ’ARÎ’yi takip ederler. Dünya müslüman nüfusun takriben % 70’i bu iki mezhebe mensuptur. Bu nevzuhur ve dahi Fesad kokan Matüridilik akımı etkin hale gelirse birileri de çıkar Eş’arîliği ileri sürer ve işte size yeni bir fitne. Sayın Fesadçılar bu konudan size ekmek çıkmaz.

   İmanı kavi demir misali ulema yaşıyorken size fitne çıkarttırmaz. Boşuna ter dökmeyin. Çünkü bu iki mezheb âlimleri bu iki inanç mezhebini asla birbiriyle çatışan iki fırka haline getirmemişlerdir. Her iki mezhebe ait metinler beraber okunmuş ve hiç fitne çıkmamıştır. Bu iki imama son derece saygı duyulmuş ve eserleri dikkatle takip edilmiştir.

   Müslümanlara da hatırlatalım ki şeytanın tuzakları sayısızdır, uyanık olun. Yaldızlı sözlere kanmayın. Kulağınız emin ulemada olsun. ALLAH iman ve amelinizi muhafaza buyursun.

Prof Dr Orhan ÇEKER

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ