Peygamberimizin vasıflarını değiştiren Yahudiler ve günümüz Mealistleri

   Bakara Suresi 75.inci ayetinden itibaren Yahudi alimlerinden bahsedilier. Onlar Tevratı okuyup anladıktan sonra tahrif ederler, heva ve heveslerine göre yorumlarlardı.

   Tevrat’ta Peygamberimizin vasıfları çok açık bir şekilde belirtiliyordu. Kendi içlerinden bekledikleri bu Peygamber Araplar içinden çıkınca Peygamberimizin Tevrat’taki vasıflarını değiştirdiler.

   Allahu Teala onların bu hallerini açıkladıktan sonra akıbletlerini de şöyle bildiriyor:

  “Artık veyl o kimselerin ki: (uydurdukları) kitabı elleriyle yazarlar da sonra, bununla az bir menfaat satın alabilmek için, bu, Allah tarafındandır derler. Artık veyl o ellerinin yazdığı (yalan) şeyler yüzünden onlara, ve yine veyl o kazanmakta oldukları şeyler (rüşvet ve günah) yüzünden onlara.” (Bakara 79)


   (Veyl: Peygamberimiz Veyl kelimesini açıklarken şöyle buyurmuştur: “Veyl cehennemde bir vadidir ki, kafir onun içine düşer ve dibini kırk sene bulamaz”(Trimizi, Hakim, A. b. Hanbel)

AYNI ŞEY BUGÜN YAŞANIYOR

    Bu gün de bir takım insanlar Kur’an’ın manasını kendi yorumlarıyla tahrif etmeye çalışmakta ve “Allah bunu kastediyor” demektedirler. Bu kişiler Yahudilerin Tevrat’taki Peygamberimize ait vasıflarını gizlediği/değiştirdiği gibi bu gün Kur’an’daki Resule itaat kavramını değiştirmeye, Peygamberi dinde devre dışı bırakmaya çalışmaktadırlar.

   Yahudi alimler dün Peygamberimize iman edilmesinin önüne geçilmesini istiyordu, günümüz din bezirganları da Peygamberimize itaat edilmesinin, hadis ve sünnetine uyulmasının, Kur’an’ı O’nun gibi anlayıp yaşanmasının önüne geçmek istiyor.

   Kur’an bize Yahudi alimlerinden örnek verip günümüz din tahrifçilerine de dikkat çeker…

   www.ihvanlar.net

PAYLAŞ