NE İSTİYORLAR İSLAM’DAN?

“İsnad dindendir. Şayet isnad olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi” diyen Abdullah b. Mübarek’in sözünü daha iyi anlayabildik mi şimdi?

Zira dinin başını dinin kılıcıyla kesmek isteyenler isnadın ne büyük bir muhafız olduğunu görüyorlar. Bu yüzden hadis usulüne saldırıyorlar pervasızca.

Çünkü onlar dileyenin dilediği şekilde konuşabileceği bir din istiyorlar.

Çünkü onlar mahlukatı yaratıp ona müdahil olmayan bir Allah inancındalar.

Çünkü onlar peygamberin sözünün geçerli olması bir kenara adının bile geçmediği bir dinin peşindeler.

Çünkü onlar ekonomide kapitalizm, sosyal alanda sekülarizm, hukuki ve siyasal alanda laisizm, bireysel alanda hedonizm, bilimsel alanda pozitivizm, ilah ve kul münasebetinde hümanizmden taviz vermeyen bir dine talipler.

Çünkü onlar emmare nefislerini ezmek yerine hevalarına tabi olmayı yeğlemiş şahsiyetler.

Hepsi bu, özeti bu..

ÖMER FARUK KORKMAZ

PAYLAŞ