Ebu Ca’fer et-Tahâvî Kur’an’a beşer sözü diyenleri tarif ediyor

   Bildiğiniz gibi Mustafa Öztürk gibi KURAMER sakinleri, tasavvuf, hadis/sünnet, fıkıh, tefsir gibi alanları artık çok küük mevzu olarak görüyor. Onlar artık Kur’an’ın bir beşer sözü olup olmadığını tartışır hale geldiler.

   Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videosunda Mustafa öztürk, Kur’an ayetlerini Peygamberimizin yorumlayarak yazdırdığını ileri sürecek kadar ileri gitmişti. kendisine tepkiler çığ gibi olsa da oryantalistlerin oyuncağı olan Mustafa Öztürk’ün bu dalaletinden geri adım atması beklenmiyor, zira kendisi artık dipsiz bir kuyuya dalmış görünüyor.

İMAM TAHAVÎ DER Kİ:

   Bir çok akaid metninde geçen bu meseleyi Ebu Ca’fer et-Tahavî’nin Akaid Risalesinde de görüyoruz. İmam şöyle diyor:

   O, mahlukatın kelamı gibi malûk değildir. Kim Kur’an’ı duyar da (Müddessir suresi 25. ayette geçtiği üzere) “O insan sözüdür” diye iddia ederse kâfir olur. Allah (Celle Celaluhu) böyle bir kimseyi kınayıp ayıplamış ve: “Onu yakında sekar’a sokacağım” ayetinde geçtiği üzere (Cehennem isimlerinden biri olan) sekar ile tehdit etmiştir.

   “O Kur’an ancak bir beşer sözüdür” (Müddesir 25) diyeni sekar’la tehdit etmesinden de anlıyor ve iman diyoruz ki, o (Kur’an), insanları yaratanın sözüdür, hiçbir şekilde beşer sözüne benzemez.

   www.ihvanlar.net

PAYLAŞ