Çorap mesti kullanmak caiz midir?

Ayağa giyilen ve mest denilen ve mest hükmünde bulunan şeyler üzerine abdest alınırken mesh edilmesi caizdir. Bu, dinimizin göstermiş olduğu bir kolaylıktan ibarettir.

Deriden yapılan ve topukları örten özel yapılı mest; potin, çizme, aba, terlik ve kalın çorabı da kapsamına alır. Yani bunlarda mest hükmündedirler.

Mest özelliği bulanan çorap üzerine mesh de başka bir kolaylıktır. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayan müslümanların giyecekleri kalın, keçeleşmiş, altını göstermeyen ve altına suyu da geçirmeyen çoraplar mest yerine kullanılabilir.

Çorap kalın olunca, onunla yol yürümek de mümkün olur. Günümüzdeki kalın, keçeleşmiş yün çoraplar buna örnek olarak verilebilir.

Buna göre, kalın çorapla bir fersahtan (5,5 km.) fazla yol yürümek mümkün olduğu, kendi koncu üzerinde durabildiği, altını göstermediği ya da altına suyu hemen geçirmediği için meshin cevazına fetva verilmiştir.

Özetle, kalın, dayanıklı, yolda yürünebilecek şekilde sağlam çoraplar üzerine mesh caizdir. Suyu geçirecek derecede ince çorap üzerine mesh ise caiz değildir.

PAYLAŞ