Hazreti Adem’in çocukları nasıl çoğaldı

İlk yaratılışı, ilk yaratılan insanı, ilk yaratılan kadını ve nasıl yaratıldıklarını inkar etmek adına açılan bir perde de insanlığın nasıl çoğaldığı ile alakalı.

   Taberi, Beğavi ve İbni kesir tefsirlerinde İbni Abbas, İbni Mes’ud ve birçok sahabe-i kiramdan insan neslinin çoğalması şöyle naklediliyor:

   Allah’u Teala Adem Aleyhisselam’ın kız çocuklarıyla, erkek çocuklarının evlenmesine izin vermiş, helal kılmıştı. Havva anamız her hamileliğinde bir erkek, bir kız doğurduğundan bir erkek kendi ikiziyle değil, diğer kardeşinin ikiziyle evleniyordu.

Bu konuda Mr. Mustafa’nın aksi iddiası ve detayları Genç Hoca’dan alıyoruz:

   Rabbimiz Adem Aleyhisselam’ın evlatlarına böyle murad etti ve oldu.

   Bize düşen burada itikadımızı muhafaza etmek, inkârcıların tuzağına yakalanmamaktır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ