Kur’ân-ı Kerim’in ve Âlimlerin Fazileti

   İmam-ı Gazali Hazretleri kalplerin Keşfi’nde Kur’ân-ı Kerim’in ve Âlimlerin Faziletini şöyle anlatıyor:
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Kim Kur’an-i Kerim okur da sonra başka birisinin kendinden daha faziletli bir şeye nail olduğunu sanırsa. Allah’in ululuğunu küçümsemiş olur.”

Yine Peygamber’imiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur’ân okumaktır.”
“En hayırlınız, ilim öğrenip bildiğini başkalarına öğreteninizdîr.”
   Peygamber’imiz «Demir nasıl paslanırsa kalbler de paslanır» buyurdu. Sahâbiler «Onun cilâsi nedir» diye sordular. Peygamber’imiz «Kur’ân-ı Kerîm okumak ve ölümü hatırlamaktır.» diye buyurdular.

Fudayl Ibni Iyaz buyurur:
«Kur’ân´i Kerim´i taşıyan, İslâm’ın sancağını taşıyandır. Binaenaleyh oynayan ile oynamaması yanılan ile yanılmaması ve boş söz konuşan ile boş lâf konuşmaması, bunu Kur’ân’i Kerim´i tazim için yapması gerekir.
Kim «Hasr (59)» sûresinin son âyetlerini sabahleyin okur ve o gün ölürse alnina sehid mührü vurulur. Ayni âyetleri aksam okuyup sabaha kadar ölürse yine alnına sehid mührü vurulur.»

ilmin ve âlimlerin faziletine gelince, bu mevzuda hadisler çoktur.
Peygamber’imiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:
«— Allah, kimin iyiliğini dilerse onu dinde fakih yaparak ona rüsdünü ilham eder.»
“Alimler, peygamberlerin vârisleridirler.”
Halbuki peygamberlikten daha üstün bir mertebe olmadigi malûmdur. Bu rütbeye mirasçi olmak serefinden daha büyük bir seref yoktur.
«— Mü’minlerin en faziletlisi o âlim kimsedir ki, kendisine ihtiyaç duyuldugu zaman faydali olur ve kendisine müracâat edilmedigi zaman da gönül zenginligi île davranir.»
«—- Peygamberlik derecesine en yakin kimseler, âlimler ile mücâhidlerdir.» Çünki âlimler peygamberlerin getirdigi tebligi halka sunarlar. Mücâhidler de peygamberlerin getirdigi teblig ugruna kiliçlari ile savas verirler.
Peygamber’imiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:
«— Hiç süphesiz, bir kabilenin ölmesi, bir âlimin ölümünden daha az önemlidir.»
“Kiyamet Günü âlimlerin mürekkebi sehidlerin kani ile tartilir.»
“Son duragi Cennet oluncaya kadar, âlim ilme doymaz.”
“Ümmetimin helak olmasi, iki sey yüzünden olur. Ilmi terketmek ve mal toplamak.”
«— Ya âlim ol, ya talebe ol, ya dinleyici ol, ya da ilmi sevenlerden ol. Besinci olma; yâni ilimden hoslanmayanlardan olma ki, helak olmayasin.»
«— Ilmîn mâruz kalabilecegi âfet, kendini begenmisliktir.»
Ehli Hikmetin misâllerindendir: «Kim bas olmak amaci ile ilim ögrenirse basari sansini ve siyasi te’sirini kaybeder.»
Ulu Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor ki:
«— Yer yüzünde bosubosuna büyüklük taslayanlarin idrâklerini âyetlerimden saptiracagim.»
(A´raf – 146)

Imâm-: Sâfii buyurur ki;
«Kim Kur’ân´i Kerim ögrenirse degeri yükselir. Kim fikih ögrenirse önemi artar ve kim hadis ögrenirse inandirma gücü artar. Kim matematik ögrenirse görüsü çogalir. Kim az bilinen gerçekleri ögrenirse huyu yumusar. Kim izzeti nefis sahibi olmazsa ilmi ona fayda vermez.»

Hasan Ibni Ali der ki:
«Kim âlimler ile çok düşüp kalkarsa, dilinin bagi çözülür. Zihnindeki bulanikliklari giderme imkânina kavusur. Nefsinde beliren gelisme hosuna gider. Bildiklerine karsi güveni artar ve ögrendiklerini dile getirmede cesaret kazanir.»

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
“Cehaletten daha agir fakirlik olamaz.”

PAYLAŞ