Muhammed Konevi Hazretleri vefat etti

İman, aşk ve vecd yolunun mimarlarından Seyda Muhammed Konevî Hazretleri de geride hoş sadalar ve binlerce talebe bırakarak Ahiret’e irtihal eyledi. Makamı ali, mekanı cennet olsun.

Cübbeli Ahmed Hocaefendi şu açıklamayı yaptı:

Büyük kutuplardan Seyyid Muhammed Râşid Erol Hazretleri’nin hulefâsından büyük velî Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri’nin vefât haberi bizi büyük bir hüzne ğark etmiştir.Kendisiyle birkaç kere telefonla görüşmek nasîb olmuştu. Ziyâretine çok defâ niyet ettimse de müyesser olmadı. Bu yüce velînin bu fakîre muhabbeti ve duâsı vardı. Hapishânelerde kaldığım dönemlerde onun, hidâyetine vesîle olduğu birçok namaz ve zikir ehli insanla karşılaştım. Ziyâde tevâzu, salâh ve takvâ sâhibi bir zât olduğuna dâir hüsn-ü zan taşımaktayım.“Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir” ve “Bir âlim vefât ettiği zaman İslâm duvarında büyük bir gedik açılır” hadîs-i şerîfleri muhtevâsınca Seydâ Hazretleri’nin yeri doldurulamayacaktır.Allâh-u Teâlâ, kendisine derecât-ı âliyât ve sürekli terakkıyât ihsân eylesin, bizleri de şefaatine nâil eylesin. Kederli âilesine, sevenlerine, özellikle mürîdânına ve İslâm âlemine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsân eylesin, dünyâda yüz yüze görüşmek nasîb olmadı, Allâh-u Teâlâ, âhirette cennette buluşabilme devletini ihsân eylesin. Âmîn!Rûhu için Üç İhlâs Bir Fâtiha okuyup ihdâ edelim.

PAYLAŞ
Etiketler