Mesnevi’de “Veliler Allah’ın çocuklarıdır” ifadesi geçiyor mu? İşte gerçek

Mesneviyi şirkle küfürle itham etmek için ortaya attıkları bir cümle de şudur: onlar şu tercümeyi söylüyorlar: Mevlana demiş ki: “Veliler Tanrının çocuklarıdır” Allah’a çocuk isnat etmiş. Yahudiler Üzeyir Allah’ın oğludur diyor, Hristiyanlar İsa Allah’ın oğludur diyor. Mevlananın ne farkı var? şirk işte diyorlar…

Kur’an’dan deliller ile cevaplar:

PAYLAŞ