Ehli Sünnet Alimler Birliğinden “Aile bozuluyor” uyarısı

Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Sağlam aile sağlam toplum demektir. Ailenin bozulduğu toplumlar süreç içerisinde türlü belâ ve musibetlere maruz kalıp yok olmuşlardır. Allah-u Teâlâ Lút (as)’in kavminin yok oluş hikayesini Kur’ân-ı Kerimde ibretle anlatmaktadır. Dinimiz islâm aileye büyük önem verip onu bireysel ve toplumsal huzurun, temiz bir nesil ve geleceğin dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olarak göstermiştir.

Yaşadığımız modern çağda hız ve haz tutkusu doyumsuzluk üretmiş her türlü kötülük ve günahlar kolaylıkla erişilebilir hale gelmiş internet ve sosyal medyadaki çirkinliklerle zihinler kirlenip özgürlük kılıfı altında ahlaksızlıklar artık sokaklarda açıkça işlenir hale gelmiş hayadan eser kalmamıştır. İnsanlık belki de çarpık ilişki ve ahlaksızlığın en bozuk olduğu dönemi yaşamaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan helâk sebeplerinin tümü zamanımızda en yüksek seviyede maalesef ki işlenmeye devam etmektedir.

Ülkemizde evlenmenin zorlaşması boşanmaların artması gayri meşru ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan çocukların çoğalması anne baba ve çocuklar arasındaki sevgi saygı ve merhametin azalması hatta çocuğunu öldüren anne babaların anne babasını öldüren çocukların görülmeye başlaması aile yapımızın ne kadar bozulduğunu göstermektedir.

Mevcut hukuka göre nafaka, kadının sözünün delilsiz kabulü, erkeğin evden uzaklaştırılma cezası, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve benzeri aileyi korumaya yönelik yapılan kanunların, Kur’ân ve Sünnet’e ters düşen, islami inanç kültür ve geleneğimize uymayan aile ve sosyal hayatı bozulmuş bunalım içinde olan Avrupa’dan alınması ve bize tamamen yabancı fikir ve düşüncelerin ürünü olması, kendi öz benliğimizden, kadim geleneklerimizden ne kadar koptuğumuzu göstermektedir.

Konu ile ilgili en üst düzeyden en alt seviyeye kadar bütün idarecilerimizin üzerine düşen görevi yerine getirerek anayasal ve kanuni düzenlemelerin yapılmasının, sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmal etkinlikler ve düzenlemesinin, halkımıza gençlerimize kötü örnek teşkil eden oyun eğlence film ve çirkin reklamlar gibi ahlak bozucu program ve etkinliklere firsat verilmemesinin, halkımızın da duyarlı hareketle bunlara iltifat etmeyerek tavrını ortaya koymasının alınabilecek en öncelikli tedbirler olduğunu idarecilerimiz ve kamuoyuna arz ederiz.

Ehli Sünnet Alimler Birliği (17.09.2023)

PAYLAŞ