MAHLUKAT İLE ZİKREDEN ALLAH DOSTU

Abdurrahmân Tafsuncî, evliyâdan, büyük zât, Hazret-i Abdülkâdir Geylânî ders verdi ona bizzat. Bir gün o havâlîde, bir sahrâya gitmişti, Allahü…

Devamı MAHLUKAT İLE ZİKREDEN ALLAH DOSTU

ÜÇ KIZ KARDEŞİN HAYRAN BIRAKAN DİKKATİ

    Helal olduğuna güvenmediği hiçbir şeyi yemeyen ve kullanmayan Mudğa, Muhha ve Zübde adında üç kardeş vardı. Bu kardeşler,…

Devamı ÜÇ KIZ KARDEŞİN HAYRAN BIRAKAN DİKKATİ

KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

Abdullah-ı Mürteiş, evliyâ-yı kirâmdan Şiddetle kaçınırdı, şüpheli ve haramdan. Dünyâya zerre kadar, vermez idi bir değer, Methetti kendisini, evliyâ ve…

Devamı KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ HAZRETLERİNDEN

    1567 yılında İstanbul’da vefat eden Celalzade Mustafa Çelebi kalplere şifâ sunan, ruhlara ferahlık veren nasîhatlerinin birinde buyurdular ki:…

Devamı CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ HAZRETLERİNDEN

SON NEFES HİÇ BELLİ OLMAZ

Abdullah bin Menâzil, ulemâdan, büyük zat, Nişâbur’da yetişip, orada etti vefât O, bir gün vâz ederken, buyurdu ki: “Ey insan!…

Devamı SON NEFES HİÇ BELLİ OLMAZ

ŞEYTAN OYALAMAK İSTER

    İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde doğdu.    Muhammed Rûcî’den önce,…

Devamı ŞEYTAN OYALAMAK İSTER

HASTALIK NİMETTİR

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzûruna, “Oğlumuz çoktan…

Devamı HASTALIK NİMETTİR

ÜMMET İÇİN AĞLAYANLAR

    Beyazıd-ı Bestami Hazretleri başından geçen bir hadiseyi şöyle naklediyor:    Benim süluke (tarikatta ilerleme) başladığımda 70 bin kadar…

Devamı ÜMMET İÇİN AĞLAYANLAR

SULTANLAR ONLARA MÜRİD OLURLAR

   Osmanlı’da kadılık makamı gibi mevkiyi bırakıp tarikat ve tasavvuf yolunu seçen, dünya hayatının tüm albenisine rağmen ayakları altına aldığı…

Devamı SULTANLAR ONLARA MÜRİD OLURLAR

HAKİMLİKTEN TARİKAT ŞEYHİNİN AYAKLARINA…

   Osmanlı’nın ve Üsküdarımızın meşhur evliyalarından Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Osmanlı devletinde kadılık makamında idi. Bu makam şimdinin Cumhuriyet savcılarından,…

Devamı HAKİMLİKTEN TARİKAT ŞEYHİNİN AYAKLARINA…