MENKIBELER

VELİLERİN İMTİHANI

23 Eylül 2011

   Zamanın alimlerinden yedi kişi bir araya gelip Şeyh İbrahim Düsûki Hazretlerini imtihana karar verdiler. Herbirisi en...

HIRSIZLIKTAN DERVİŞLİĞE

23 Eylül 2011

  Şeyh Akif Efendi bir gece evinin penceresini açmış iç dünyasıyla başbaşa olduğu bir sırada bahçe merdivenlerine doğru ...

ALLAHTAN BERAAT

23 Eylül 2011

   Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: - Ya Ra...