Belediyelerin logar kapaklarında dikkat çeken ayrıntı

   Logar kapaklarında Lafzatullah ı andıran simgeler vatandaşların tepkisine sebep oluyor.    Bu görüntüler Sivas belediyesine ait: Bunlar da Kadıköy belediyesi logar kapaklarından bir kaçı  Bunlar nedir? Logo bile olsa lafzatullahı çağrıştırdığı için buraya koyulmaması gerekir. Yetkililerden bu konuda bir açıklama bekliyoruz www.ihvanlar.net

Yırtık etek değil moda moda!

   Bildiğiniz gibi İslam’da ilk çıkan olaylardan birisi örtü sebebiyle vuku bulmuştur. Şöyle ki:    Müslüman bir Arap kadını bazı şeyler satmak üzere Kaynuka oğulları pazarına giderek eşyasını satar sonra bir kuyumcu dükkanına oturur. Orada bulunan Yahudiler, kadından yüzünü açmasını isterler. O buna yanaşmayınca kuyumcu, kadının eteğini arkasından beline iliştirir, kadın ayağa kalkınca bazı mahrem […]

Kabir Azabı yok mudur?

KABİR AZABI YOK MUDUR? Üzerine yapılan tartışmaların önemli bir mesabeye koyduğu “Kabir azabı var mıdır yok mudur?” mes’elesi bir hayli tartışmalara konu olmuş ve olmakta olan bir bahistir.Bu gün hiçbir usûli metod izlemeksizin Havâssının Avamının tartıştığı bu mes’elenin hakikati bir takım mücerred hissi ve akli fikirlerle hercü merc edilmektedir. Sarf, Nahiv, Meani, Beyan, Bedî’, Usûl-i […]

Mahmud Efendi hazretleri 2002 Umre Sohbetleri E-book

   Mahmud Efendi hazretlerimizin eserlerini Ahıska Yayınevinden temin edebilirsiniz. 2002 Umre Sohbetlerinin sohbet sevdalısı kardeşlerimiz tarafından alınan notları küçük bir kitap şeklinde çoğaltılıyordu. Sizler için bilgisayar programına çevirdik. Bilgisayarınıza indirip çok özel resimler eşliğinde Efendi Hazretlerimizin 2002 yılında Mekke ve Medine’de yapmış olduğu 7 adet sohbeti okuyabilirsiniz. İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (Açılan sayfada indirme işaretine tıklayın)