KADINLARA DERS TALİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  Tarikat ve tasavvuf erbabı ince eleyip sık dokurlar.Dikenli yollarda yürümek için gösterilen gayretin daha fazlasını şeriatta gösterirler. Kadınlara tasavvuf dersi vermek ve onlar ile ilgilenmekte böyle bir hassasiyet ister.Kadınlara tarikat dersi vermeninde üç yolu vardır: Tarikat dersini şeyh efendi yerine vekil tayin ettiği kimselerde verebilir.Onlarda bu kurallara harfiyyen uyması lazımdır. 1-Tarikat dersi alacak hanım, […]

EVLİYADAN FEYZ ALMAK İÇİN

  Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır. Birincisi: İhlas İkincisi: Edeptir. Çünkü Allah dostlarından feyiz elde etmek ancak onların kalplerinden alınabilir. Böyle olduğu halde bir mürid ki, onun kalbi ihlas elbisesinden soyulmuş, ya da Allah dostları hakkında edebe zıt hareketi varsa, bu durumda o müride, o zatların feyizle dolu iç alemleri meyletmez. Üçüncüsü: Allah […]

ŞEYHİN HUZURUNDA GEREKEN EDEPLER

  Ruhaniyet için perde, uzaklık, yakınlık, madde ve müddet yoktur.Bundan dolayı mürşidin ruhaniyetinin hazır olması müridin kalbinin hazır olmasıyla beraberdir.Çünkü ruhaniyet, lemh-i basardan (mahiyeti anlaşılmayan bir anlık bakıştan) daha süratlidir.Bilakis, müritten uyanıklık ve uyku halinde mürşidin ruhaniyeti asla kesilmez. Mürşid, maksud (istenilen Allah’a kavuşmay)a vesile olduğu için, mürid mürşidini unutmamaya gayret etmelidir. Öncelikle genel anlamda […]

RUHUN GIDASI ALLAH’I ZİKRETMENİN ÖNEMİ

Anma, anımsama, ezberleme, hatırlama. Söylenmesi tavsiye edilen hamd, sena ve dua için kullanılan sözler. Bazı alimler zikri, insana sevap kazandıran her türlü hareket olarak tarif etmişlerdir.    Zikir, daha çok tasavvufi anlamda kullanılır. Tasavvufta da, Allah’ın yüceliğini dile getirmek ve manevî yetkinliğe ulaşmak amacıyla belli bir söz ya da cümleyi yinelemektir. Yüce Allah’ın bilinen güzel […]

TASAVVUF VE RABITA NEDİR?

Şeyh İbrahim Efendi (kuddise sirrahu) tasavvufun tanımını aşağıdaki dizelerde ifade etmiştir: Bidayette tasavvuf sofi bican olmaya derler Nihayette gönül tahtında sultan olmaya derler Tarikatte ibarettir tasavvuf mahv-ı suretten Hakikatte saray-ı sırda mihman olmaya derler Bu abu kil libasından tasavvuf ari olmaktır Tasavvuf cismi safi nur-ı Yezdan olmaya derler Tasavvuf lem’ayı envar-ı mutlaktan uyarmaktır Tasavvuf ateş-i […]

İHVANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖZETMESİ GEREKEN EDEPLER

  Alah’u Teala’ya manen kavuşmaya erdiren tarikat yolunu seven kişi kesin olarak bilmeldir ki, müridin mürşidiyle olan muamelesinde bir takım edepler olduğu gibi, tasavvuf ihvanının (kardeşliğinin) kendi aralarında uymaları gerektiği edepler vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1-Kardeşlerin şahsına karşı hatasına göz yumak 2-Kardeşlerine hizmet etmek 3-Elindeki malı ve mülkü kendine ait görmemek 4-Arkadaşlarını her haliyle kabul edip […]

DERVİŞLERİN NEFİS İLE MÜCAHEDE EDEBİ

1-Cenab-ı Hakkın:”Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler için yarattım”(Zariyat 56) ayeti kerimesine imtisal ederek (boyun eğerek) kulluktan başka diğer sebeplerden ve maksatlardan niyetini temizlemelidir. 2-Bütün günahlardan tövbe gulüyle gusledip, kendisinin ölü olduğunu düşünerek, bu guslü aynı zamanda ölünün yıkanması gibi saymalıdır.İki rekat namaz kılıp dünyadan dünyadan ve tekrar yeryüzüne çıkmaktan ümidini […]

BİR GÜNAH MI İŞLDİN? HEMEN TÖVBE ETMELİSİN

Günahın ardından hemen tevbe etmenin vâcib olduğunda şüphe yoktur; zira günahların helâk edici olduklarını bilmek, imana dâhildir. İman etmek ise farzdır. Tevbe etmenin farziyyetinden kurtulan kimse, tiksindirici fiilden kendisini meneden bir marifetle Allah’ı tanımıştır. Çünkü bu mârifet, amelle alâkası bulunmayan mükâşefe ilimlerinden değil, muamele ilimlerindendir. Her ilim bir amele teşvikçi olsun diye istenir, o ilmin […]

PİJAMA İLE CUMAYA GELEN MÜSLÜMAN

  Bizler Rabbimizin büyüklüğünü takdir edemeyen bir toplum olduk. Gün geçtikçe İslami değerlere verdiğimiz önem azalıyor. Artık umursamaz hale geliyoruz. Sanki Rabbimiz ile olan bağımız sıradanlaşıyor ve hatta daha aşağılaşıyor. Hepimizin nafakasını kazanmak için çalıştığı bir işi vardır. Başımızda bir yönetici, patron veya müdür bulunur. Eğer o iş yerinin kıstaslarına uyulmaz, müdür veya patrona terbiyesizlik […]

İLGİNÇ VE İBRETLİK VİDEOLAR

*Namaz kıldığın seccadeye dikkat! *Cami imamının oğluyla imtihanı *Ölüyü defnettikten sonra bir ses geldi, kabri açınca bakın neyle karşılaştılar *Sanki 40 rekat kılıyon da şaşırıyon! *Karga cevizi attı, kırmızı ışığı bekledi *Hocam sen bu güzel yüze nasıl kavuştun *Zemzemi çok içincede lag lug ediyor *Kedinin kendini kapatan kutuyla imtihanı *Ezan okundukça açılan çiçek *Kabe’nin içi […]