TOPUKLU AYAKKABI KİMİN ADETİ?

  İslâm dini gelmezden önceki insanların önemli bir bölümünün kuralsız yaşadıkları döneme cahiliye dönemi denir. Bu dönemde toplumda rezilliğin her çeşidi yaşanırdı. Kadınların önemli bir bölümü orta malı gibiydi. Kadınlar anonim kullanım arz ediyordu. Örtünmek için giyinmezler vücutlarını daha cazibeli göstermek için sözde giyinirlerdi. İslâm dini gelmeden önce cahiliye döneminin kadınlarının giyinme tarzı şöyle idi: […]

İMANSIZ GİTMENİN SEBEPLERİ

Bazı insanlar Kelime-i Şehadet getirip kurtulacaklarını zannederler.Bunu da ”Kalbinde zerre kadar iman olan cennete gider” hadisi şerifine bağlarlar. Evet kalbinde zerre kadar imanı olan cennete gidecektir ama imanını kurtarabilirse.Yani imanını kurtaranlar, varsa günahlarının cezasını çeker yahut Allah’ın merhameti ile kurtulurlar.Ancak imanı kurtarma meselesi var.Ve bu çok mühim bir mesele. Niçin bu kadar korkuyorsun diye sorduklarında […]

İNSANI KÜFRE SOKAN SÖZLER

1-Bir kimse rızası ile ”kafir olayım ki-dinden çıkayım ki felan şey, filan adamdadır, yahut yoktur” dese ol şey, o adamda ister olsun ister olmasın rıza-i küfürdür(kafir olmaya razı olmaktır).İmanı ve nikahı tecdid gereklidir. 2-”Zina ve livata helal olaydı bende işlese idim” diye temenni eylese bu dahi küfürdür. 3-Bir adam ”cemi peygambrlere inandım amma Adem aleyhisselam […]

ŞEYTAN’IN KALBE GİRİŞ YOLLARI VE KORUNMA TAKTİKLERİ

  Kalbin misali bir kalenin misaline benzer.Şeytan, kaleye girmek isteyen bir düşmandır.Onu kuşatıp sahip olmak ister.Kaleyi düşmandan korumak ancak kapılarını, giriş noktalarını ve kalede açılan delikleri korumak ve oralarda nöbet beklemek suretiyle mümkündür.Kalenin kapılarını şeytanın vesveselerinden korumak farzdır. Şeytanın giriş noktaları ve kapıları insanın sıfatlarıdır.Bu sıfatlar pek çoktur.Bu kapılara ve geçitlere çok geniş yollar vardır. […]

RASULULLAH EFENDİMİZİN ŞEKLİ, ŞEMALİ, RENGİ VE SAÇI

Peygamber Efendimiz fazlasıyla uzun ve pek de kısa boylu olmaması onun şerefli sıfatlarındandır.Tek başına yürüdüğü zaman orta boyluluğa nisbet edilirdi.Bununla beraber bir kimse uzun boylu sayıldığı halde Hazreti Peygamber ile yürüdüğünde mutlaka Hazreti Peygamber ondan uzun görünürdü.Bazen iki uzun boylu kişi kollarına girerdi ve Hazreti Peygamber onlardan daha uzun görünürdü.Onlar Hazreti Peygamberden ayrıldıkları zaman kendilerine […]

Riya Nedir?

Riya;iş,söz ve davranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle değil insanların beğenisi için yapma.Bu davranışa riya, bu davranışta bulunan kimseyede riyakar veya mürai denir.. Riya, insanlar arasında manevi nufuz, şan ve şöhret, maddi çıkar sağlamak için yapılır.Dünyaya ait bu tür maddi ve manevi çıkarları elde etmek için dinin […]

TEVAZUNUN FAZİLETİ VE KİBRİN YASAKLANIŞI

TEVAZU Alçak gönüllülük kibirlenmenin, büyüklük taslamanın zıttı.Tevazu, beğenilen bir özelliktir.Ancak sınırı çok iyi ayarlanmalıdır.Kişinin şahsiyetini,vakarını ortadan kaldıran hafifmeşreplik tevazu değildir.İnsan büyüklük taslamamakla birlikte zamanın ve yerin gerektirdiği davranışı göstermelidir.İnsan mevkisi ne olursa olsun Allah’ın kulu olduğunu unutmamalıdır.İslam tevazuya büyük önem vermiştir.Peygamberimiz bu özelliği hem üzerinde taşımış hemde sözleriyle tavsiye etmiştir. Tevazu sahibi insanlara mütevazi denilir.Tevazu […]

SAKAL BIRAKMAYANLARIN ASILSIZ İDDİALARI VE CEVAPLAR

1-SAKAL SÜNNET OLMAYIP ARAPLARIN ADETİDİR… Bazıları sakal sünnet değildir arapların adetidir.”Peygamber Efendimiz kendi kavmi sakallı olduğu için sakal bırakmış ve uzatılmasını emretmiştir,asrı saadete bakıldığında bütün müşriklerinde sakallı olduğu görülmüştür.Dolayısıyla Efendimiz bu hususta kavmine muhalefet etmemiştir”demektedirler… Hatta bazı gafiller ”Efendimiz hayatta olsaydı O da sakalını traş ederdi diyecek kadar ileri gitmiştirler. Cevap olarak denir ki; Rasulullah […]

RASULULLAH EFENDİMİZE İTAAT ETMEK

SÜNNETİN ÖNEMİ VE TERKETMENİN ZARARLARI “Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın Adıyla” “Resule itaat eden, ALLAH’a itaat etmiş olur” (Nisa,80) “ALLAH ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte TERCİH hakları olamaz. Her kim ALLAH’a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur” (Ahzâp-36) […]

CİLBAB – ÇARŞAF – KADININ ÖRTÜSÜ NASIL OLMALI?

Kur’an–ı Kerim’de örtünme ile ilgili âyetler iki sûrede yer almıştır. Bunlardan bir tanesi Nur sûresindeki: “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini açmasınlar. Başörtülerini, yakalarının üzerine vursunlar…” âyet–i kerimesidir. Bir diğer âyet–i kerime ise, Ahzab sûresi 59 âyettir ki; “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin […]