İslam ülkelerinde yahudi oyunları

DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN BÜTÜN DÜNYA YAHUDİLERİNE VERİLEN TALİMAT 1-Radyo,televizyon,gazete,sinema,mecmua ve kitaplar üzerindeki kontrolünüzü arttırınız. 2-Hukuk,tıp,kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi olmayanları özellikle müslümanları uzak tutunuz.Bilhassa yahudileri bu şubelerde okumaya teşvik ediniz. 3-Gayri yahudilerin mektep ve kolejlerini ihtilal merkezi haline getiriniz. 4-Yahudi olmayan milletlerin peygamberlerini gülünç şekle sokup onları rezil edecek mevzuları icat edip,yahudi olmayanlar […]

Eski TRT’nin hoca düşmanlığı

DEVLETİN İKİ KURUMU Cami görevlileri T.C devletinin birer resmi memurudurlar.Meclislerden çıkan kanunları verdiği yetkilerle görev yaparlar. TRT’de aynı devletin bir birimidir.Ancak bu birim aynı devletin bir sınıf memurunu yaptığı yayınlarla herkesin nefret edeceği bir şekil ve tipe sokarak milyonlara takdim eder. Misal olması için bu iğrenç tavrın bazılarını burada zikredelim, İnşallah kıpırdanışa vesile olur. ”HALİDE […]

Benim adım televizyon

Hezeyan kusarım ton ton Benim adım televizyon Çalışmaya veririm son Benim adım televizyon Cami cemaat beş on Benimki binkere milyon Dinli dinsiz laik mason Benim adım televizyon Yatsı namazın kıldırtmam Sabah namazına kaldırtmam Söylenenlere aldırmam Benim adım televizyon Zorla her eve girerim Ev sahibine söverim Gafilleri pek severim Benim adım televizyon Namazlarda vesveseyim Ehl-i dünyaya […]

Televizyona verilen kurbanlar

Büyük emekler ve yüksek fiyatlar ile le geçen bir nimetin değerini herkes takdir eder.Fakat hiçbir fiyat ödemeksizin doğuştan sahip olduğumuz nimetler, dünyadaki her şeyden daha değerli olmalarına rağmen, layık oldukları itinayı nedense görmezler.Böyle nimetleri, mirasyediler gibi harcamakta adeta birbirimizle yarışırız.İşin en garip tarafı da, bu nimetlerin en değerlisinin, en hoyrat bir şekilde israf edilmesidir.Bu nimet […]

İstiklal mahkemeleri bahane, gönül sallandırmak istiyor!

Tarih: 2 Ekim 1920, 15 Kasım 1920 43 günlük bir tarihin anatomisi. 1920 şu demektir; Türkiye’de hilafette vardır, saltanatta vardır.1920 tarihinde Konya’nın Kapu Camiisin’de Bozkırın merkez camiisinde bir gurup insan yürüyüş yapmıştır.Demiştir ki;”Ey Ankara hükümeti! Biz gelecekte makamı hilafete karşı bir süikast sezintisi içerisindeyiz.Hatta saltanatın kaldırılıp, hilafetin yok edilip başka şeylerin gelişeceği endişesi içerisindeyiz.Onun için […]

PEYGAMBERİMİZ KENDİ BASIN YAYIN ARACINI KURMUŞTU

Şurası muhakkaktır ki basın, 18. veya 19. yüzyılın ortaya çıkardığı bir olgu değildir.Basın vakası, tarihin ilk devirlerinden beri insanoğlunun hayatı ile ilgili olarak günümüze kadar gelmiştir.Tarihin her döneminde ayrı şekillerde tezahür etmiş olan basın, toplum üzerinde oldukça müessir olmuştur.Biz burada, basını, bütün tarihi seyri içerisinde ele alacak değiliz.Sadece toplumlar üzerinde bu kadar müessir olan bu […]

Telhıs 11

Takdim tahsisi ifade eder, Sekkaki iki şart getirdi ve nekreyi marifeden ayırıp manaca failin takdimine cevaz verdi, halbuki fail manaca da olsa fiilinin önüne gecemez.