Əhli-sünnə etiqadında olmağın şərtləri nədir?

Əhli-sünnə etiqadı

24 Nisan 2013

Sual: Əhli-sünnə etiqadında olmağın şərtləri nədir? CAVABƏhli-sünnə etiqadından önəmli olanlardan bəzisi bunlard...