Abdülehad Nuri Efendi

SÖVÜYORDU TALEBESİ OLDU

23 Eylül 2011

   Sivas doğumlu olup,  İstanbul'da yetişen büyük velilerden olan Abdülehad Nuri Efendi'nin şu menkıbesi meşhurdur.   ...