Günahı əhəmiyyətsiz saymaq

Günah işləmək və iman

24 Nisan 2013

Sual: Günah işləmək və işləməyə davam etmək insanın imansız ölməsinə səbəb olmaz mı?CAVABBöyük günahları işləm...