Haqq bir məzhəbə tabe olmamaq nədir?

Məzhəbin lüzumu

24 Nisan 2013

Sual: Məzhəb nədir? Haqq bir məzhəbə tabe olmamaq nədir? CAVABBir müctəhidin ictihad edərək əldə etdiyi məlumatl...