İbrahim Düsûkî

VELİLERİN İMTİHANI

23 Eylül 2011

   Zamanın alimlerinden yedi kişi bir araya gelip Şeyh İbrahim Düsûki Hazretlerini imtihana karar verdiler. Herbirisi en...