İnanmaq nə demək?

İman nədir?

24 Nisan 2013

Sual: İman nədir? CAVAB İman, bildirilən altı əsasa inanmaq və Allahu təala tərəfindən bildirilən, Məhəmməd əleyhis...