Rufai Kerametleri

ALLAHTAN BERAAT

23 Eylül 2011

   Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: - Ya Ra...